Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

(13:34 | 10/10/2018)

Sáng ngày 10/10/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), do đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Kiên Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang dự, chủ trì.


                                Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông báo nhanh các nghị quyết, kết luận, quy định đưa ra tại Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm một số nội dung cơ bản như: Tình hình kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách nhà nước năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết phát triển bền vững về chiến lược kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao, giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịc nước tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV sắp tới. Ban Chấp hành đã bầu bổ sung hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII, đó là đồng chí Võ Thái Nguyên và đồng chí Trần Đức Thắng; và xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.

Các đại biểu được TS. Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương thông tin thêm tình hình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua và nhiệm vụ thời gian tới./.

Quốc Tuấn