Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Hoạt động HĐND – UBND

Xem với cỡ chữAA

Phấn đấu GRDP năm 2019 tăng trưởng 7,8%

(08:43 | 10/12/2018)

Dựa trên những kết quả đạt được trong năm 2018, HĐND tỉnh đã xem xét và quyết nghị năm 2019 đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,8% và đã được đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh.


                                Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng phát biểu giải trình tại phiên chất vấn
                                                    và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh.

 

Phát biểu giải trình tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng nhìn nhận bên cạnh những thành tựu đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm qua của tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, đó là: Kinh tế phát triển khá nhưng chưa thật sự bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng còn chậm, một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra; tăng trưởng một số ngành, lĩnh vực kinh tế ở khu vực 2 và 3 có xu hướng chậm lại… điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến thực hiện các chỉ tiêu kinh tế trong năm 2019, tác động trực tiếp đến thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết Tỉnh ủy và HĐND tỉnh. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, cùng với việc sản xuất chưa tuân thủ nghiêm lịch thời vụ ở một số địa phương đã làm giảm năng suất so với kế hoạch. Công tác dự báo thị trường vẫn chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất, dẫn đến một vài thời điếm trong năm xảy ra tình trạng nông sản không tiêu thụ được, rớt giá làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống một bộ phận nhân dân. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp tăng so cùng kỳ nhưng giá trị sản xuất chưa đạt kế hoạch đề ra; năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong tỉnh còn yếu nhất là lĩnh vực xay xát gạo và chế biến thủy sản. Việc xử lý ô nhiễm môi trường ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, nhất là rác thải sinh hoạt ở các đô thị, khu dân cư nông thôn, khu, điểm du lịch. Công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản tại một số địa phương chưa nghiêm, dẫn đến tình trạng xây dựng không phép, trái phép, bao chiếm đất đai, khai thác khoáng sản mất an toàn còn diễn ra.

Căn cứ chủ đề năm 2019-2020 của Tỉnh ủy về “Tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp”, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sẽ được UBND tỉnh triển khai trong năm 2019, cụ thể:

1. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ đề năm 2019-2020 cua Tỉnh ủy. Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế, tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, gắn đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm còn thấp, phấn đấu đạt mức cao hơn các chỉ tiêu đã vượt và đạt khá theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh qua sơ kết giữa nhiệm kỳ, trong đó chú trọng chất lượng tăng trưởng và giá trị tuyệt đối đạt được, nâng cao thu nhập của người dân, hướng đến phát triền bền vững.

2. Tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện 03 khâu đột phá chiến lược và đề án cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; cụ thể hóa các cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất theo hướng tự động hóa.

3. Tăng cường tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; đồng thời cũng kiên quyết trong việc thu hồi các dự án chậm triển khai.

4. Thực hiện tốt các chính sách tài chính - ngân sách, tăng cường nguồn thu, đảm bảo nguồn lực chi đầu tư phát triển. Khắc phục cơ bản những hạn chế, yếu kém trong đầu tư công 2018, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2019, nhất là đối với các công trình trọng điểm phục vụ dân sinh, đảm bảo tiến độ hoàn thành theo kếhoạch đề ra.

5. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; khắc phục dần những tồn tại, hạn chế về thiếu giáo viên (mầm non), trường lớp học; quá tải bệnh viện và chất lượng hoạt động của trạm y tế xã, xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm đông dân cư và khu du lịch trọng điểm...

6. Giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các loại tội phạm; kéo giảm các loại tội phạm đang có chiều hướng gia tăng. Tiếp tục chấn chỉnh và nâng lên hiệu quả công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng và quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Tăng cường tuần tra, bảo vệ ngư trường, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trên biển. Triển khai thực hiện nghiêm Luật Thủy sản 2017, ngăn chặn, giảm thiểu và đi đến chấm dứt hoàn toàn tàu cá khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài, không khai báo và không theo quy định.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, các vụ việc kéo dài; chỉ đạo tạo chuyển biến trong giải quyết khiếu nại trên địa bàn Phú Quốc và việc thực hiện các kết luận giải quyết khiếu nại.

8. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, thực thi công vụ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 


        Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

 

HĐND tỉnh đã xem xét thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 phấn đấu đạt 22 chỉ tiêu chủ yếu sau: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,8% so với năm 2018 (tổng sản phẩm GRDP đạt 67.200 tỷ đồng); thu nhập bình quân đầu người đạt 2.181 USD; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 4,07%; tổng sản lượng lúa đạt 4,3 triệu tấn; tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản 7,62%; sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 834.000 tấn, trong đó sản lượng tôm nuôi 76.000 tấn; tốc độ tăng giá trị giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 9,2%; kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn 680 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn 60 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 108.200 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn 10.440 tỷ đồng; tổng chi ngân sách 15.081 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 5.533 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 48.084 tỷ đồng; tỷ lệ nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường giao thông nông thôn ấp và liên ấp 83,4%; phấn đấu có thêm 12 xã đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới 63/118 xã; giảm tỷ lệ sinh 0,2‰; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 5‰; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 12,6%; tỷ lệ huy động học sinh từ 6-14 tuổi đến trường đạt trên 96%; số người được giải quyết việc làm từ 35.000 lượt người trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo 64%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề có bằng cấp, chứng chỉ đạt 49%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88%; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 86,9%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch đạt 86,2%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,79%; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,2%; công tác tuyển quân đạt 100%; số vụ tai nạn giao thông giảm so năm 2018.

 

Về nhiệm vụ, giải pháp, HĐND tỉnh thống nhất tập trung các nội dung: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nhất là các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế; tiếp tục thực hiện các biện pháp tạo môi trường, động lực bảo đảm ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển văn hóa - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội; khoa học và công nghệ và thông tin truyền thông; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại và cải cách hành chính./.

Bùi Kiên