Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 12 (mở rộng)

(14:10 | 04/07/2018)

Sáng ngày 04/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 (mở rộng) để sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2018; cho ý kiến một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự, chủ trì.


                                                                                 Quang cảnh hội nghị

 

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nêu rõ: Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, tình hình trong tỉnh tuy có nhiều khó khăn, thời tiết từng lúc diễn biến phức tạp, giá một số mặt hàng nông sản sụt giảm; gần đây lợi dụng Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách chống phá, đã phát tán tời rơi, kêu gọi, kích động nhân dân biểu tỉnh phản đối, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… nhưng các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, chủ động giải quyết các vấn đề nổi lên, tập trung chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy các lĩnh vực tiếp tục phát triển, tạo chuyển biến tiến bộ trên nhiều mặt, nhất là cụ thể hóa kịp thời các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 (khóa XII), hoàn thành tốt công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng.

Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có sự chuyển biến tích cực, tăng cường công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được nâng lên. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khá so với cùng kỳ (đạt 8,52%, cùng kỳ đạt 7,52%); chỉ đạo cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt được một số kết quả tích cực; bước đầu có chuyển biến trong nhận thức của nhân dân về áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; các hình thức liên kết giữa doanh nghiệp và người dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ngày càng nhiều… Một số chỉ tiêu chủ yếu như: thu ngân sách, thu hút khách du lịch, kim ngạch xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, xây dựng nông thôn mới, thành lập doanh nghiệp mới… đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện; toàn tỉnh có 83,14% dân số tham gia bảo hiểm y tế, tăng 7,45% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức hiệu quả. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Theo đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cho biết từ nay đến cuối năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8 (khóa XII); tăng cường công tác tuyên truyền về dự Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng. Xây dựng đề án, kế hoạch sắp xếp tinh gọn đầu mối gắn với tinh giản biên chế theo Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Công bố quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Chủ động chuẩn bị tốt phương án nhân sự đơn vị hành chính - kinh tế đặt biệt Phú Quốc và huyện Thổ Châu… Tiếp tục nâng lên hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Về kinh tế, rà soát các chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch để tập trung chỉ đạo, thúc đẩy các ngành, các lĩnh vực có lợi thế và còn khả năng phát triển, cố gắng phấn đấu đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018 đề ra. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ năm học mới. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Chăm lo đầy đủ các chế độ, chính sách đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo… Theo dõi sát tình hình, có giải pháp phù hợp, kịp thời, không để bị động, bất ngờ; giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là trên tuyến biên giới, hải đảo. Triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa và kiềm chế tội phạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông qua dự thảo báo cáo tóm tắt của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình ước thực hiện tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2018; về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2018. Tờ trình 258-TTr/BCS, ngày 03/7/2018 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang./.

Quốc Tuấn