Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang: Làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

(14:34 | 25/07/2018)

Sáng ngày 20/7/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, bà Lê Thị Minh Phụng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các sở, ngành có liên quan của tỉnh và thành phố Rạch Giá tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Quốc hội khóa XIV, do Phó Chủ nhiệm Lê Quang Huy làm Trưởng đoàn.


                  Ông Lê Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Quốc hội khóa XIV
                                                              cùng Đoàn công tác làm việc với tỉnh Kiên Giang.

 

Đoàn công tác của Quốc hội đến làm việc tại tỉnh Kiên Giang với nội dung: “Khảo sát thực tế về Luật Kiến trúc và giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng”.

Thực hiện Công văn số 920/UBKHCNMT14 ngày 09/7/2018 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Quốc hội khóa XIV, UBND tỉnh Kiên Giang báo cáo về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch - kiến trúc và xây dựng trên địa bàn tỉnh, báo cáo nêu:

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị và hướng dẫn lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Trên cơ sở đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã vận dụng triển khai thực hiện tại địa phương về công tác quản lý, phát triển kiến trúc, trong đó giao Sở Xây dựng là cơ quan quản lý chuyên môn chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện và tham mưu cho UBND tỉnh. Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành quy chế quản lý các đô thị lớn trên địa bàn tỉnh như: Phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị đảo Phú Quốc và thành phố Rạch Giá.

Về công tác quản lý quy hoạch, phát triển kiến trúc: Tỉnh xây dựng quy hoạch đô thị trên địa bàn, cơ bản đã nghiên cứu lập, thẩm định và phê duyệt phù hợp theo Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các nghị định, thông tư hiện hành, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật… đáp ứng các chỉ tiêu cơ bản về dân số, sử dựng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật theo các đồ án quy hoạch chung trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố được duyệt. Trên cơ sở các đồ án quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt, công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch thực hiện thông qua hình thức cung cấp thông tin và được phân cấp quản lý theo địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt đều được tổ chức công bố, công khai theo quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào các quy hoạch đô thị được duyệt đã tổ chức cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

Về tình hình ban hành chính sách, pháp luật về xây dựng: Trong những năm qua, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản quy định trong lĩnh vực xây dựng như thẩm định dự án đầu tư, giao nhiệm vụ và ủy quyền thẩm định, quyết định đầu tư, đấu thầu các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Về cấp phép xây dựng: UBND tỉnh tuân thủ theo trình tự, thủ tục, hồ sơ và điều kiện cấp phép xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Quy định phân cấp quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Về quy hoạch xây dựng: Thực hiện các chương trình, kế hoạch đầu tư xây dựng phát triển đô thị, quy hoạch chuyên ngành trong phạm vi đô thị, kế hoạch sử dụng đất đô thị, quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị, thực hiện quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị hoặc thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến quy hoạch đô thị phải tuân thủ quy hoạch đô thị đã được phê duyệt và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị gần đây theo định kỳ được cơ quan tổ chức lập quy hoạch rà soát báo cáo cơ quan thẩm quyền để xem xét đều chỉnh cục bộ quy hoạch phù hợp với tình hình và nhu cầu phát triển thực tế của địa phương đảm bảo theo trình tự thủ tục, thẩm quyền của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng.

Về vật liệu xây dựng: Thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn việc triển khai áp dụng sản phẩm gạch xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, trong đó các công trình thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước bắt buộc sử dụng tối thiểu 15% gạch không nung so với tổng giá trị xây dựng kể từ năm 2016.

Tình hình sản xuất vật liệu xây dựng: Hiện nay, sản lượng sản xuất và tiêu thụ xi măng tại địa phương đạt khoảng 1,63 triệu tấn (tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017); ước cả năm đạt khoảng 2,73 triệu tấn; gạch xây nung đạt khoảng 54 triệu viên (tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017), gạch xây không nung đạt khoảng 3,3 triệu viên (tăng trên 60% so với cùng kỳ năm 2017). Đối với công tác sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn, chủ yếu là xi măng, cát, đá đảm bảo thực hiện theo đúng quy định và được quản lý chặt chẽ.

Việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy, chữa cháy (PCCC): Các dự án đầu tư xây dựng công trình cao tầng, chung cư khi tiến hành thẩm duyệt thiết kế về PCCC được áp dụng theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hiện hành như các hệ thống kỹ thuật an toàn, trang thiết bị về phòng cháy và chữa cháy tại các nhà cao tầng, chung cư; bố trí giao thông phục vụ chữa cháy, nguồn nước chữa cháy, lối thoát nạn, hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy, chống sét… cơ bản đáp ứng được yêu cầu chữa cháy ban đầu.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng, về đất đai, môi trường vẫn còn xảy ra. Một số đô thị lớn như: Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên tình hình xây dựng vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt trên địa bàn huyện Phú Quốc việc xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch, tự tách thửa đất nông nghiệp xây dựng các khu dân cư tự phát, bao chiếm, tái chiếm đất công và đất của các dự án đã được phê duyệt, gây ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra.

Nguyên nhân của việc xây dựng trái pháp luật trên là do công tác quản lý trật tự xây dựng và quản lý đất đai, quản lý môi trường của địa phương chưa được các địa phương quan tâm đúng mức, còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý như buông lỏng, chưa thường xuyên kiểm tra và không kiên quyết xử lý triệt để vi phạm, đùn đẩy trách nhiệm kiểm tra giữa các bộ phận… Từ đó chưa tạo được ý thức cho người dân, để họ lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương mà cố tình hoặc vô tình thực hiện vi phạm.

Kiến nghị Bộ Xây dựng:

- Đồ án quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã được Bộ Xây dựng tổ chức lập, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề nghị Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương cho UBND tỉnh Kiên Giang lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Kiên Giang.

- Sớm ghi vốn, tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Hà Tiên theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9983/VPCP-KTN ngày 25/11/2013 về chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; hướng dẫn thực hiện Quy hoạch đô thị xanh cho thành phố Rạch Giá và đô thị thông minh cho huyện đảo Phú Quốc.

- Ban hành Quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế công trình xanh.

Ông Lê Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Quốc hội khóa XIV, đánh giá cao công tác lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh, thực hiện nghiêm túc Luật Kiến trúc trên địa bàn tỉnh, đồng thời triển khai quy hoạch - kiến trúc được thực thi đã tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch phân khu được thực hiện cơ bản tuân thủ theo quy định, đảm bảo hài hòa về kiến trúc, không gian, bước đầu tạo điều kiện để kêu gọi đầu tư, xã hội hóa các công trình xây dựng, công trình công ích; là cơ sở thẩm định, đóng góp các quy hoạch xây dựng đô thị, dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối.

Các đồ án được lập và phê duyệt kịp thời tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Tuy nhiên, còn một số tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện dẫn đến việc kém hiệu quả của một số quy hoạch, dự án như: Thiếu nguồn lực triển khai (nguồn vốn, không giải phóng được mặt bằng,…), chất lượng một số đồ án quy hoạch chưa cao, chưa gắn với thực tế, ngoài ra do một số đô thị đã hình thành từ lâu nên hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã xuống cấp không đồng bộ.

Việc thực hiện thiếu sự kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư xây dựng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác của cán bộ thực hiện công tác quản lý đô thị đôi lúc còn hạn chế dẫn đến công tác triển khai quy hoạch của địa phương còn chậm./.

Tô Dân - Phó Chánh VP.UBND tỉnh