Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị triển khai Chương trình hành động Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

(13:38 | 07/08/2018)

Sáng ngày 07/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị triển khai các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự, chủ trì.


                                                                                         Quang cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lâm Minh Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng chí Lê thị Minh Phụng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua dự thảo Chương trình hành động Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Các chương trình hành động của Tỉnh ủy nêu rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, nội dung thực hiện, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu sau hội nghị này, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức quán triệt một cách sâu sắc để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ các nội dung của Nghị quyết; dành thời gian nghiên cứu Chương trình hành động Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) để xây dựng kế hoạch cụ thể hóa phù hợp tình hình địa phương, đơn vị mình. Các ban đảng Tỉnh ủy, đảng đoàn, ban cán sự và các cơ quan có liên quan căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, chủ động và phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch, quy định phù hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung Nghị quyết và các Chương trình hành động của Tỉnh ủ./.

Quốc Tuấn