Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh

(16:56 | 21/08/2018)

Sáng ngày 21/8/2018, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn và đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đến làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang nắm tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh những tháng đầu năm 2018.


                    Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo
                             Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang.

 

Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn; cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan.

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Phạm Công Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết sau khi tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản cụ thể hóa của Trung ương, Tỉnh ủy đã ban hành các chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các lớp học, hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau học tập, mỗi cán bộ, đảng viên đều viết bản cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. Các chi, đảng bộ cơ sở thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tỉnh chọn chủ đề trong năm 2017-2018: Nâng cao vai trò của tổ chức đảng, chi bộ và người đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc và cơ sở xây dựng kế hoạch, chủ đề thực hiện… Qua đó, nhận thức của từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo Bác ngày càng sâu sắc hơn, xem đây là công việc thường xuyên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; phong cách, lề lối làm việc có bước đổi mới, ngày càng sâu sát với công việc và cơ sở; nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ được tăng cường, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững; đa số cán bộ, đảng viên nâng lên tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) cũng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết và tổ chức hội nghị triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên; đồng thời, tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết đạt từ 98% trở lên. Sau học học tập, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều viết bài thu hoạch.

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 (khóa XII) của Đảng

Đối với các cơ quan đảng, đoàn thể và các huyện, thị, thành ủy: Đã kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh; phân công Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Chính trị. Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân tại 5/15 đơn vị cấp huyện; 54/145 đơn vị cấp xã; Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại 12/145 đơn vị cấp xã; Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố tại 889/957 ấp, khu phố; có 1/15 huyện, thị, thành ủy là Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Có 3/14 cơ quan đảng, đoàn thể tỉnh xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đối với hệ thống tổ chức chính quyền: Sở Giao thông vận tải sắp xếp còn 6 phòng (giảm 1 phòng); Sở Tài chính sắp xếp còn 7 phòng (giảm 1 phòng), Sở Xây dựng sắp xếp còn 6 phòng (giảm 1 phòng); Sở Kế hoạch và Đầu tư sắp xếp lại còn 8 phòng (giảm 1 phòng); Sở Công Thương còn 4 phòng trực thuộc (giảm 4 phòng). Đã giải thể phòng dân tộc 4 huyện, đang lập thủ tục trình Hội đồng nhân dân cùng cấp giải thể 8 phòng dân tộc còn lại và 15/15 phòng y tế cấp huyện. Đến nay, toàn tỉnh có 136/145 xã, phường, thị trấn đã sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách từ 22 người xuống còn 11 người; 841/957 ấp, khu phố bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách từ 11 người xuống còn 5-6 người.

Toàn tỉnh đã sắp xếp giảm được 18/1.000 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 1,8% so với năm 2015. Trình Thủ tướng Chính phủ chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Đã giải thể Quỹ đầu tư và Phát triển tỉnh; tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; chuyển Trung tâm Giáo dục thường xuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Đài Phát thanh-Truyền hình Kiên Giang. Thành lập Trung tâm y tế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm y tế và Bệnh việc Đa khoa thuộc các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức lại Trung tâm Văn hóa, thể thao và Trung tâm Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông tin thêm về những thuận lợi, khó khăn đối với tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020) và tình hình kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm 2018. Theo đó, trong nửa nhiệm kỳ nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra thực hiện khá tốt, trong đó có một số chỉ tiêu vượt yêu cầu (có 9 chỉ tiêu đạt khá, 7 chỉ tiêu vượt). Tỉnh đã thực hiện các khâu đột phá đạt được một số kết quả tích cực, nhất là phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng, phát triển đảo Phú Quốc tạo động lực phát triển của tỉnh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm vượt Nghị quyết đề ra; công tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, y tế, giải quyết việc làm, chăm lo gia đình chính sách được quan tâm thực hiện tốt hơn. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, chủ quyền, biên giới quốc gia được giữ vững… Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); tỉnh quan tâm, chú trọng nhiều hơn công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá rất cao tỉnh Kiên Giang trong triển khai, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải kế thừa truyền thống yêu nước, cách mạng, văn hóa, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân tỉnh để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương. Quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, 7 và sắp tới đây là Trung ương 8 (khóa XII)… Làm tốt hơn công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, các tập thể điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” làm cho việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa sâu rộng trong nhiều ngành, nhiều cấp. Kịp thời nắm bắt được dư luận xã hội, tâm trạng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; có nhiều hình thức đa dạng hơn để tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trong nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng học tập, tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng; nhận biết những vấn đề bức xúc nổi cộm, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân và niềm tin của dân đối với Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ; đổi mới công tác tuyên giáo, chủ động tham mưu giúp cấp ủy sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng; giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết vấn đề nảy sinh trên địa bàn./.

Quốc Tuấn