Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018-2023)

(14:11 | 28/08/2018)

Sáng ngày 28/8/2018, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tiến hành khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018-2023). Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lý - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phạm Minh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách các tỉnh phía Nam; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lâm Hoàng Sa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội; Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự, chỉ đạo.


                   Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018-2023).

 

Cùng dự Đại hội có lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, thị, thành phố và 287/291 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện cho hơn 174.150 hội viên nông dân trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, đồng chí Trần Chí Viễn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Kiên Giang, cho biết: “… Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018-2023) diễn ra trong thời điểm toàn tỉnh tập trung xây dựng nông thôn mới và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Trong đó, xác định vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trước tình hình đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, hội viên nông dân phải không ngừng nỗ lực vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nông dân; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo yêu cầu thị trường, đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Chí Viễn kêu gọi mỗi đại biểu thể hiện cao trách nhiệm trong thảo luận đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, xây dựng Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2018-2023) có đủ trình độ, bản lĩnh, tâm huyết để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội…”

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII trình Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh khóa IX; tham luận và thảo luận về công tác phối hợp các ngành, về những mô hình hay, cách làm hiệu quả của một số Hội Nông dân cấp huyện; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2013-2018); bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX; tiến hành phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa IX; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

Trước đó, ngày 27/8/2018, trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam trình Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII; dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung). Các đại biểu chia tổ thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội và phong trào nông dân; công tác tuyên truyền nắm bắt dư luận xã hội trong tổ chức Hội Nông dân; phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững./.

Quốc Tuấn