Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (mở rộng)

(13:55 | 15/10/2018)

Sáng ngày 15/10/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (mở rộng) để sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và đề ra chương trình chỉ đạo quý IV-2018; cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Mai Anh Nhịn -Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự, chủ trì.


                                                                                    Quang cảnh hội nghị

 

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho biết, trong quý III-2018 tình hình trong tỉnh tuy còn nhiều khó khăn nhưng các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết các vấn đề nổi lên. Tỉnh tập trung chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập Nghị quyết đạt 98,41%. Chỉ đạo tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; sơ kết các chủ trương, nghị quyết theo yêu cầu của Trung ương. Đã điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuẩn y, giới thiệu cán bộ ứng cử 51 đồng chí, nâng tổng số từ đầu năm đến nay điều động, bổ nhiệm 61 đồng chí. Phát triển đảng viên mới được 1.099 đảng viên, nâng tổng số từ đầu năm đến nay đã kết nạp được 1.814 đảng viên, đạt 60,46%; công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức được chú trọng… Cấp ủy các cấp thực hiện khá tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; đã kiểm tra, giám sát được 455 tổ chức đảng và 2.508 đảng viên. Tổ chức chu đáo lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên nhân dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và Cách mạng Tháng Mười Nga 7/11.

Chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục được nâng lên. Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường kiểm tra, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được nâng lên. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được quan tâm chỉ đạo, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Công tác Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục được nâng lên về chất lượng; tổ chức rà soát số lượng đoàn viên, hội viên của từng đoàn thể. Chỉ đạo thành công Đại hội Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023; Đại hội đại biểu các Tổ chức hữu nghị tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2020.

Qua 9 tháng đầu năm, đối chiếu với 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết đề ra, đã có 13 chỉ tiêu đạt trên 75% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt hơn. Năm học 2018-2019, toàn tỉnh đã huy động được 344.465 học sinh các cấp học, trong đó trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 99,1%. Triển khai quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng và Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật thành Trường Cao đẳng Kiên Giang. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.510.823 người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đạt 83,45% (Nghị quyết đề ra 84%). Đã đào tạo nghề cho 7.980 người, nâng tổng số lên 20.860 người, đạt 83,44% kế hoạch; giải quyết việc làm cho gần 8.000 lượt lao động, nâng tổng số lên 28.253 lượt lao động, đạt 80,72% kế hoạch. Quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố tăng cường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu từ nay đến cuối năm 2018, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương tám (khóa XII). Triển khai các đề án theo Chương trình hành động Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đảm bảo đúng tiến độ, nhất là việc sắp xếp tinh gọn bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị và việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thành việc xây dựng đề án hợp nhất các cơ quan, tổ chức và nhất thể hóa các chức danh. Phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy. Tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy… Lãnh đạo tốt công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, gắn với tự nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2018. Triển khai thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, phòng. Tiếp tục tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh về phát triển kinh tế phải tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch; tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích, thúc đẩy các ngành, các lĩnh vực có lợi thế và còn khả năng phát triển, cố gắng phấn đấu đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018 đề ra. Lĩnh vực văn hóa-xã hội, tập trung rà soát sắp xếp lại hệ thống trường, lớp trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của ngành Y tế theo đề án được phê duyệt. Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, gắn với thực hiện tốt các chương trình y tế-dân số. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội… chăm lo nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Lãnh đạo thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bản an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông và phòng chống cháy nổ; giữ vững an ninh, trật tự, an toàn các ngày lễ, sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai trong mùa mưa, bão./.

Quốc Tuấn