Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 14 (mở rộng)

(14:34 | 03/12/2018)

Sáng ngày 03/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 (mở rộng) để tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đề ra nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2019; cho ý kiến một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự, chủ trì.


                                          Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14.

 

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cho biết thực hiện nhiệm vụ năm 2018, bên cạnh những thuận lợi, tình hình trong tỉnh có nhiều yếu tố gây khó khăn, bất lợi, nhưng nhờ sự phấn đấu nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên tình hình tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện; kịp thời cụ thể hóa, triển khai quán triệt, tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương. Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII), nhất là thực Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW đã đạt được một số kết quả bước đầu. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có sự chuyển biến tích cực, tăng cường công tác kiểm tra, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được nâng lên; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo, đạt nhiều kết quả. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt Nghị quyết đề ra, chất lượng tăng trưởng và quy mô nền kinh tế có bước nâng lên, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt, vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Theo đó, tốc độc tăng trưởng kinh tế đạt 7,51%; thu nhập bình qân đầu người đạt 2.094 USD; sản lượng lúa đạt 4,26 triệu tấn; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 640 triệu USD; tổng lượng khách du lịch đạt 7,62 triệu lượt; tỷ lệ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98,9%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 94,84%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm đạt 84%; hộ nghèo giảm còn 4,51% (ước giảm 1,7%)… Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, chăm lo các gia đình chính sách, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó đào tạo nghề cho 26.305/25.000 người; giải quyết việc làm 38.527/35.000 lượt lao động. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác đối ngoại được mở rộng, hiệu quả nâng lên. Đối chiếu 24 chỉ tiêu Nghị quyết 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, có 11 chỉ tiêu vượt, 9 chỉ tiêu đạt kế hoạch.

Điểm nổi bật là thực hiện Chủ đề năm 2018 về “kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”. Tỉnh đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của 13/25 cơ quan hành chính cấp tỉnh (giảm 25/170 phòng), tinh giản 49/1.000 đơn vị sự nghiệp công lập, 24/189 phòng chuyên môn cấp huyện và hoàn thành việc xây dựng Đề án tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh. Bí thư cấp ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại 2/15 đơn vị (thành phố Hà Tiên, huyện Phú Quốc); trưởng ban tuyên giáo đồng thời giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị tại 14/15 đơn vị (còn huyện Tân Hiệp); Trưởng Ban Dân vận đồng thời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tại 3/15 đơn vị (An Minh, Giồng Riềng, Kiên Hải); Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ tại 2/15 đơn vị (U Minh Thượng, Vĩnh Thuận); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra tại 3/15 đơn vị (U Minh Thượng, An Minh, Hà Tiên). Cấp xã có 23/145 bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban nhân dân; cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố. Toàn tỉnh đã tinh giản được 1.628/3.745 biên chế, đạt 43,47% kế hoạch theo lộ trình đến năm 2021.

Đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, tỉnh thống nhất chọn Chủ đề năm 2019-2020 “Tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp”. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 7,8% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.181 USD (theo giá hiện hành). Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 5,07%, trong đó sản lượng lúa đạt 4,2 triệu tấn trở lên, sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản 834.000 tấn (tôm nuôi 76.000 tấn). Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 9,2% trở lên. Kim ngạch xuất khẩu 860 triệu USD. Tổng thu ngân sách 10.440 tỷ đồng; có thêm 12 xã đạt tiêu chí nông thôn mới để đến cuối năm có 63 xã nông thôn mới.

Phấn đấu có 83,4% trở lên đường liên ấp được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,2%, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 96,79%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5%. Huy động học sinh 6-14 tuổi đến trường đạt 96% trở lên. Giải quyết việc làm cho 39.000 lượt lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 64%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 49%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm theo hướng dẫn của Trung ương; phấn đấu kết nạp 3.000 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 85%; chất lượng hoạt động chi đoàn, chi hội từ khá trở lên đạt 85%; quản lý tốt đoàn viên, hội viên.

Tại hội nghị, các đồng chí: Nguyễn Đức Chín - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính và Trần Hữu Nghị, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông qua báo cáo tóm tắt của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước năm 2018 và dự toán ngân sách năm 2019; thông qua báo cáo tóm tắt của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019. Tờ trình 323, ngày 29/11/2018 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương điều chình, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh./.

Quốc Tuấn