Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Triển khai Luật Quy hoạch và các nhiệm vụ thực hiện quy hoạch tỉnh

(15:07 | 16/05/2019)

Ngày 13/5/2019, tại Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch và các nhiệm vụ thực hiện quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Ủy ban nhân tỉnh Kiên Giang tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị trước toàn thể đại biểu tham dự là đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố trong tỉnh. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.


                              Ông Trương Thanh Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam thuộc
                                 Viện Chiến lược phát triển giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Quy hoạch.

 

Thưa toàn thể quý vị đại biểu tham dự Hội nghị!

Luật Quy hoạch gồm: 6 chương, 59 điều, 3 phụ lục, được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 24/11/2017 và đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019; riêng các quy định về lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2018.

Đây là lần đầu tiên nước ta ban hành 01 Luật chuyên ngành về công tác quy hoạch - được đánh giá là một bước cải cách về thể chế để tạo ra sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện nay về quy hoạch. Song song đó, để hoàn chỉnh khung pháp lý, Quốc hội cũng đã thông qua 02 Luật để điều chỉnh 48 Luật có liên quan đến quy hoạch là: Luật số 28/2018/QH14 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật và Luật số 35/2018/QH14 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật. Đến nay Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 và thành lập Tổ công tác triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Mới đây nhất, ngày 07/5/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch (có hiệu lực thi hành ngay ngày ký).

Luật Quy hoạch đã thay đổi quan điểm, cách tiếp cận và phương pháp làm, quản lý quy hoạch; chuyển từ phương pháp truyền thống là “quy hoạch theo ngành, sản phẩm và lãnh thổ” sang phương pháp mới, hiện đại là “quy hoạch tích hợp”. Đây là công cụ quan trọng giúp Nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia với quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh; qua đó tạo điều kiện khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, cản trở đầu tư, phát triển, gây khó khăn cho việc huy động các nguồn lực, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Luật tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực quy hoạch; thiết lập cơ chế công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch, nâng cao vai trò của cộng đồng, người dân và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tất cả các ngành, địa phương; cùng cách tiếp cận, phương pháp và trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và quản lý quy hoạch theo phương pháp mới, chắc chắn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện sẽ gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, tại Hội nghị này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đại biểu sở ngành và địa phương, nhất là các ngành trực tiếp thực thi nhiệm vụ về quy hoạch phải hết sức tập trung nghiên cứu, theo dõi và thẳng thắn trao đổi các vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc để đảm bảo việc thực hiện đúng tinh thần, quy định của Luật và các văn bản có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang rất cảm ơn và mong muốn Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Miền Nam - Viện Chiến lược phát triển sẽ có những chia sẻ hết sức cụ thể về những quy định của Luật; đồng thời hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030.

Với mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác quy hoạch, tôi đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị phải nghiêm túc, trách nhiệm trong nghiên cứu, tiếp thu nhằm triển khai tốt Luật Quy hoạch.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Thanh (ghi)