Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục chấn chỉnh việc ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính

(14:27 | 11/05/2020)

Sáng ngày 11/5, ông Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng ông Nguyễn Ngọc Phúc - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến Chuyên đề “Thực trạng ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. Thành phần tham dự, gồm: Đại diện Lãnh đạo cấp tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và 15 điểm cầu huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần và vai trò của các cấp, các ngành có liên quan đến việc banh hành các quyết định hành chính. Tuy nhiên, qua quá trình ban hành văn bản vẫn còn tình trạng sai xót về thể thức, thẩm quyền ký ban hành văn bản. Từ đó, Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đánh giá, rà soát lại việc ban hành quyết định hành chính, để hoàn thiện hơn quy trình các thủ tục hành chính có liên quan đến vấn đề này.
Thời gian qua, việc xây dựng, ban hành quyết định hành chính (QĐHC), thực hiện hành vi hành chính (HVHC) của cơ quan hành chính Nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính Nhà nước, trên các lĩnh vực đã đạt được những kết quả tích cực. Các QĐHC được triển khai, thực hiện thống nhất trong việc truyền tải thông tin, chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước. Đồng thời, giải quyết kịp thời những yêu cầu khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp trong đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chất lượng QĐHC, phần lớn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hạn chế được tình trạng khiếu kiện hành chính kéo dài, khiếu kiện đông người. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Trong những năm qua (2017- 2019), quyết định khiếu nại 02 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện): Thẩm quyền Chủ tịch UBND các cấp giải quyết được 1.312 đơn (bao gồm khiếu nại và tranh chấp đất đai). Trong đó: Thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp huyện đã giải quyết được 1.152 đơn (bao gồm khiếu nại và tranh chấp đất đai). Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai được 160 đơn; 
Trong 3 năm qua, tổng số Tòa án thụ lý 463 vụ, chủ yếu là các QĐHC, HVHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; tổng số bản án, QĐHC đã có hiệu lực pháp luật: 103, phúc thẩm: 24; số bản án, quyết định đã thi hành: 85; số bản án, quyết định đang thi hành: 18.
Các nội dung mà người dân thường khiếu nại, khiếu kiện tập trung vào các vấn đề: Chủ yếu ở lĩnh vực giải tỏa, bồi thường, lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chậm xem xét hoặc không xem xét, giải quyết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền với người dân ở địa phương dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện lên cấp trên. 
Đối với việc thực hiện HVHC, hiện nay vẫn còn một số địa phương chưa phân biệt hoặc xác định được chính xác thế nào là HVHC của cơ quan Nhà nước, của người đứng đầu cơ quan hay HVHC mang tính nội bộ trong cơ quan Nhà nước. Do đó, khi bị khởi kiện dẫn đến Tòa án tuyên buộc cơ quan Nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan Nhà nước phải thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh.


Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu đều chỉ ra những sai xót như trên, đặc biệt là về vấn đề một số cơ quan hành chính Nhà nước, khi ban hành quyết định thu hồi đất thì không ban hành kèm theo quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư hoặc hỗ trợ những hoa màu, cây cối có trên mảnh đất bị thu hồi, dẫn đến người dân khiếu nại, khiếu kiện ngày càng nhiều.
Nhìn chung, công tác giải quyết khiếu nại luôn được Chủ tịch UBND các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Đặc biệt, quan tâm đến việc chỉ đạo và giải quyết kịp thời, cơ bản đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Nội dung giải quyết các vụ việc đều đảm bảo hài hòa được lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Quá trình giải quyết, người đứng đầu cơ quan luôn trực tiếp đối thoại, giải thích chính sách, pháp luật có liên quan. Bước đầu, tạo được sự đồng thuận của người dân, nhất là trong lĩnh vực giải tỏa, bồi thường, góp phần hạn chế tình trạng người dân gửi đơn khiếu kiện vượt cấp. Hiệu quả, chất lượng giải quyết ngày càng được nâng lên, thể hiện rõ nét thông qua số liệu giải quyết trên địa bàn toàn tỉnh.
Trong thời gian tới, các sở, ban, ngành có liên quan cần chú trọng việc nâng cao nhận thức và trình độ năng lực của cơ quan và cá nhân có thẩm quyền trong việc ban hành QĐHC. Tăng cường công tác kiến nghị, rút kinh nghiệm, khắc phục vi phạm trong việc ban hành QĐHC trong lĩnh vực quản lý đất đai. Chủ động kiểm tra, rà soát, xử lý kịp thời các sai phạm trong việc ban hành, thực hiện QĐHC, HVHC theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 25/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Thiên Đăng