Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Hoạt động HĐND – UBND

Xem với cỡ chữAA

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 9

(13:40 | 29/11/2018)

Qua phản ánh của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh tỉnh khóa IX, UBND tỉnh đã xem xét và giải quyết hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, cụ thể như sau:..


                Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri vào ngày 26/11/2018.


- Cử tri ấp Cảng, xã Hòa Điền đề nghị Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét năm 2016 nhà nước đầu tư làm lộ kênh nông trường, ấp Cảng xã Hòa Điền; tỉnh, huyện và xã vận động dân chặt cây, dỡ nhà cho công trình thi công trước, sau này sẽ hỗ trợ tiền khen thưởng, nhưng đến nay chưa được nhận tiền. Đề nghị tỉnh chi trả tiền hỗ trợ như đã hứa.

Công trình đường kênh Nông Trường thuộc dự án Vàm Răng - Ba Hòn đi qua huyện Kiên Lương, Giang Thành và thị xã Hà Tiên). Phương án bồi thường giải tỏa được phê duyệt hoàn thành tháng 12/2017 và đã tiến hành chi trả tiền cho dân. Tuy nhiên, trong qua trình chi trả tiền còn một số hộ dân yêu cầu bổ sung diện tích, cây trồng, vật kiến trúc kiểm tra còn thiếu. Theo đó, đã tiến hành phúc tra và lập phương án bổ sung, trong đó có bổ sung kinh phí khen thưởng các hộ bàn giao mặt bằng thi công trước thời hạn. Phương án bồi thường bổ sung đã được UBND huyện Kiên Lương, Giang Thành và thị xã Hà Tiên phê duyệt tháng 3/2018. Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kiên Giang đã tiến hành chi trả tiền cho các hộ dân đến ngày 26/10/2018 cơ bản đã dứt điểm, hiện chỉ còn 03 hộ đang ở thành phố Rạch Giá chưa đến nhận tiền.

- Cử tri huyện Châu Thành đề nghị sửa chữa đoạn Quốc lộ 61 và đoạn từ trường THCS Bình An – Bến phà Tắc Cậu (Quốc lộ 63) hiện bị hư hỏng.

Đoạn từ Trường THCS Bình An – Bến phà Tắc Cậu (Quốc lộ 63): Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên tuyến tổ chức sửa chữa hư hỏng đoạn tuyến này.

Về sửa chữa đoạn Quốc lộ 61, hiện nay Cục Quản lý Đường bộ IV đã tổ chức sửa chữa từng đoạn xử lý thoát nước cục bộ.

- Cử tri huyện Hòn Đất đề nghị sửa chữa đoạn đường tại 2 đầu cầu Tám Ngàn, xã Bình Sơn.

Sở Giao thông vận tải đang tổ chức sửa chữa đường vào cầu Tám Ngàn đoạn tiếp giáp với Quốc lộ 80 bằng kinh phí sự nghiệp kinh tế giao thông năm 2018, hoàn thành trong tháng 11/2018.

- Cử tri huyện Giồng Riềng kiến nghị tỉnh sớm sửa chữa tuyến Tỉnh lộ 963 hiện nay bị sụp, lún sâu rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến thường xuyên tổ chức đảm bảo giao thông trên tuyến, dặm vá ổ gà, vuốt dốc cầu, cơ bản đảm bảo giao thông thông suốt. Các vị trí sạt lở nền đường đang được triển khai thực hiện gia cố bảo vệ.

- Cử tri huyện An Minh kiến nghị tỉnh đầu tư mở rộng và chống sạt lở tuyến Tỉnh lộ 965B (An Minh Bắc - Vân Khánh); sửa chữa, nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 968 (đoạn Thứ Chín Rưỡi - Xẻo Nhàu) và tuyến Tỉnh lộ 967 (đoạn cầu Kim Bắc đến cầu Họa Đồ).

Việc đầu tư mở rộng và chống sạt lở tuyến Tỉnh lộ 965B (An Minh Bắc - Vân Khánh); sửa chữa, nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 968 (đoạn Thứ Chín Rưỡi - Xẻo Nhàu) đã có trong kế hoạch năm 2018, hiện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu và sẽ triển khai vào các tháng cuối năm 2018. Tuyến ĐT.967 do kinh phí hạn hẹp, trước mắt tập trung để sửa chữa các hư hỏng, cải tạo hệ thống thoát nước khu vực thị trấn An Minh, các đoạn khác sẽ thực hiện vào các năm tiếp theo.

- Cử tri huyện Châu Thành kiến nghị chương trình hỗ trợ giảm thiểu tác động sinh kế đối với hộ dân sinh sống hai bên phà Tắc Cậu - Xẻo Rô kéo dài nhiều năm chưa giải quyết (có hộ nhận và hộ chưa được nhận hỗ trợ).

Chương trình phục hồi thu nhập giai đoạn đại trà và Chương trình giảm thiểu tác động sinh kế đối với hộ dân sống hai bên phà Tắc Cậu - Xẻo Rô do Tổng Công ty Cửu Long quản lý và hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Kiên Giang. Đến nay, tỉnh đã tiếp nhận tổng kinh phí 2,559 tỷ đồng, hỗ trợ cho 327/512 hộ dân. Còn lại 185 hộ dân chưa được hỗ trợ với số tiền 1,176 tỷ đồng do Tổng Công ty Cửu Long chưa chuyển về cho tỉnh để hỗ trợ. Tỉnh đã làm việc với Tổng Công ty Cửu Long thống nhất cho tạm ứng vốn để chi trả. Dự kiến trong tháng 11/2018, sẽ chi trả cho 185 hộ còn lại.

- Cử tri huyện Vĩnh Thuận kiến nghị tỉnh tiếp tục xem xét hỗ trợ cho nông dân có lúa bị thiệt hại theo Quyết định số 42/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hạn mặn năm 2015 đối với những hộ đã kê khai bổ sung đến nay chưa được nhận hỗ trợ.

Ngày 18/4/2017, UBND tỉnh đã gửi văn bản báo cáo kết quả hỗ trợ kinh phí đễ hỗ trợ nông dân sản xuất lúa, rau màu bị thiệt hại do thiên tai năm 2015 gửi Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét. Trên cơ sở đó, ngày 23/7/2018 Bộ Tài chính đã cử Đoàn công tác đến làm việc với tỉnh để kiểm tra tình hình triển khai thực hiện kinh phí hỗ trợ hạn mặn năm 2015-2016, trong đó có nội dung liên quan đến đề xuất xem xét tiếp tục bố trí kinh phí hỗ trợ hạn mặn đợt 2 năm 2016 diện tích thiệt hại 7.196 ha, số hộ bị thiệt hại 4.653 hộ, với kinh phí phát sinh là 39,3 tỷ đồng còn sót lại chưa có nguồn xử lý, để Đoàn công tác tổng hợp báo cáo lại với Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, xử lý. Tuy nhiên, đến nay tỉnh chưa nhận được ý kiến phản hồi từ các Bộ.

- Cử tri huyện Châu Thành, An Biên kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp nâng cấp, sửa chữa những đoạn đường hư hỏng nặng (tuyến lộ Rạch Giá - Châu Thành, đoạn đường dẫn từ Tắc Cậu lên cầu Cái Bé); sớm có kế hoạch lắp đặt điện chiếu sáng đoạn đường cầu Cái Bé và cầu Cái Lớn; gắn biển báo giao thông trên tuyến Quốc lộ 63 để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Về nâng cấp, sửa chữa những đoạn đường hư hỏng nặng như: Tuyến lộ Rạch Giá Châu Thành, đoạn dẫn từ cầu Tắc Cậu lên cầu Cái Bé, hiện nay Cục Quản lý Đường bộ IV đã tổ chức sửa chữa, tuy nhiên diện tích hư hỏng nhiều, nhiều đoạn không thoát nước được, trước mắt tiến hành sửa chữa mặt đường các đoạn tuyến hư hỏng nặng và sẽ tiếp tục sửa chữa các đoạn khác.

Về lắp đặt chiếu sáng đoạn từ cầu Cái Bé và cầu Cái Lớn: Tỉnh đã phân bổ kinh phí và giao UBND huyện Châu Thành làm chủ đầu tư thực hiện lắp đặt hệ thống chiếu sáng theo đề nghị của cử tri.

Hệ thống báo hiệu trên tuyến Quốc lộ 63 vừa mới được thay thế đảm bảo đúng với quy chuẩn hiện hành.

- Cử tri huyện Hòn Đất kiến nghị việc trả lời của Sở Giao thông vận tải là đã thực hiện xong việc trải nhựa trên mặt 02 cầu sắt (cầu ngã tư Gàn Gừa và cầu Kênh 80) thuộc xã Sơn Bình là không chính xác, vì hiện nay 02 cầu này vẫn chưa được trải nhựa, khi mặt cầu ướt thường gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị thi công đã khắc phục xong.

- Cử tri huyện Hòn Đất đề nghị cho cử tri biết thời gian thi công tuyến đường kênh 165 đoạn từ UBND xã Nam Thái Sơn tới giáp An Giang. Tuyến đường núi Hòn Sóc đến cầu Mương Lộ đã được đổ đan, nhưng còn khoảng 100 m dẫn lên cầu chưa thi công, hiện xuống cấp và hư hỏng nặng, đề nghị tiếp tục thi công đoạn đường trên.

Dự án đầu tư nâng cấp đường Nam Thái Sơn đến giáp ranh tỉnh An Giang đã khởi công trong tháng 9/2018 dự kiến hoàn thành công trình đưa vào khai thác trong năm 2020.

Việc nâng cấp mặt đường tuyến đường ĐT.969 (Tri Tôn - Hòn Me) trong đó có đoạn 100m dẫn lên cầu Mương Lộ đã có trong kế hoạch đầu tư công năm 2018. Sở Giao thông vận tải đang tổ chức lựa chọn nhà thầu và dự kiến khởi công trong tháng 11/2018 và hoàn thành trong năm 2018; các vị trí hư hỏng khác được duy tu sửa chữa thường xuyên.

- Cử tri thành phố Rạch Giá kiến nghị tuyến Quốc lộ 80 đoạn từ cầu số 1 đến cầu số 2 hư hỏng nặng, đề nghị nâng cấp, sửa chữa.

Dự án nâng cấp mặt đường Quốc lộ 80, đoạn Km121-127 (cầu Số 1-cầu Thần Nông, Quốc lộ 80) đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt thực hiện trong 02 năm 2018-2019. Kế hoạch năm 2018, Sở Giao thông vận tải đã lựa chọn nhà thầu thi công hệ thống thoát nước và thảm bê tông nhựa mặt đường đoạn từ cầu Số 1 đến cầu vượt Rạch Giá 2; kế hoạch 2019 sẽ tổ chức thi công đoạn còn lại.

- Cử tri huyện U Minh Thượng đề nghị cho cử tri biết thời gian tiến hành đầu tư xây dựng đường lộ ven sông Cái lớn. Tuyến lộ Thứ 2 đến Công Sự hư hỏng nặng, đề nghị sửa chữa.

Dự án đường ven sông Cái Lớn, được xác định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Công trình đã khởi công trong tháng 9/2018, dự kiến hoành thành công trình đưa vào khai thác trong năm 2020.

Đối với dự án nâng cấp tuyến Thứ 2 - Công Sự hiện tỉnh đã cân đối được nguồn vốn, dự kiến triển khai trong năm 2019 hoàn thành năm 2021; trước mắt Sở Giao thông vận tải tiếp tục tổ chức bảo trì, sửa chữa đảm bảo giao thông tuyến từ nguồn kinh phí sửa chữa thường xuyên.

 - Cử tri huyện U Minh Thương đề nghị xem xét việc quản lý các cống ngăn mặn trong vùng đệm, đề nghị giao lại cho UBND huyện quản lý để kịp thời tháo dỡ, xả nước phục vụ sản xuất của người dân trong vùng.

Trên tuyến đê bao ngoài huyện U minh Thượng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đầu tư xây dựng 5 cống (Kênh 12, Kênh 13, Kênh 18, Kênh 3 và Kênh 3B), đến nay đã đưa vào vận hành khai thác và giao cho Chi cục Thủy lợi quản lý 04 cống (riêng cống Kênh 3B chưa nhận bàn giao) để phục vụ sản xuất, điều tiết nước cho vùng đệm của Vườn quốc gia U Minh Thượng. Ngày 21/11/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc với UBND huyện U Minh Thượng, tại buổi việc lãnh đạo huyện khẳng định trong thời điểm này huyện không đủ năng lực để quản lý, vận hành các cống trên tuyến đê bao ngoài thuộc huyện U Minh Thượng, do đó UBND huyện đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục quản lý vận hành như trước nay. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thống nhất với đề xuất của huyện và giao Chi cục Thủy lợi tiếp tục quản lý, đồng thời xây dựngquy chế phối hợp với huyện trong quá trình vận hành cống phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trong vùng.

- Cử tri huyện U Minh Thượng kiến nghị sớm thi công hai đoạn khoảng 6 km lộ 965 (Đê bao vùng đệm) trên địa bàn 02 xã An Minh Bắc và Minh Thuận bị hư hỏng nặng.

Đoạn tuyến hư hỏng qua khu vực xã An Minh Bắc (Km17-Km35) và xã Minh Thuận hiện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến triển khai duy tu, sửa chữa trong tháng 11/2018.

- Cử tri huyện Phú Quốc kiến nghị tỉnh xem xét, tạo điều kiện cấp kinh phí thi công tuyến đường (khoảng hơn 1km) trên trục đường Nguyễn Văn Cừ thuộc thị trấn An Thới (do Sở Giao thông làm chủ đầu tư, hiện Trung ương đã cắt vốn).

Đoạn 1 km còn lại của dự án An Thới – Dương Đông (thị trấn An Thới) hiện nay đang được thi công, tuy nhiên do vướng giải phóng mặt bằng nên tiến độ thi công chậm.

- Cử tri huyện An Biên kiến nghị các ngành chức năng sớm khắc phục những đoạn lộ bị hư hỏng theo Quốc lộ 63 nhất là các dốc cầu, vì hiện nay những nơi này ổ gà rất nhiều, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang triển khai sửa chữa nâng cấp đường vào cầu Xẻo Xu, Bàu Môn, Thứ Hai, Xẻo Kè, Thứ Tư, Ngã Năm, Ngã Sáu. Trong năm 2019 sẽ tiếp tục sửa chữa đường vào cầu các cầu còn lại.

- Cử tri huyện Vĩnh Thuận đề nghị tỉnh chỉ đạo lắp đặt một số camera tại các điểm đông dân cư và nút giao thông tại thị trấn Vĩnh Thuận nhằm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại khu vực đông dân cư.

Việc lắp đặt camera tại các điểm đông dân cư và nút giao thông tại huyện Vĩnh Thuận là cần thiết tuy nhiên đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn, khi nào bố trí được nguồn vốn sẽ triển khai.

- Cử tri huyện Châu Thành kiến nghị các cống dọc Quốc lộ 80B được thiết kế xây dựng quá thấp, một số phương tiện giao thông đường thủy không thể qua lại tại các cống này, làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân nơi đây. Đề nghị ngành chức năng xem xét, xử lý.

Qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã làm việc với Tổng Công ty Cửu Long xử lý vướng mắc của dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, trong đó thống nhất tại vị trí cống kênh Tám Đạt (Km47+806), cống Kênh 17 (Km47+115) và cống Kênh 18 (Km46+220) thực hiện nâng khẩu độ cống tối đa có thể để đảm bảo thông thuyền mà không làm thay đổi cao độ đường dẫn đến phải điều chỉnh hồ sơ thiết kế được duyệt (dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi sẽ hoàn thành vào cuối quý I/2020).

- Cử tri huyện Phú Quốc kiến nghị, huyện Phú Quốc có rất nhiều dự án được giao nằm ở khu vực gần biển và có đường dân sinh, đường mòn để bà con đi xuống biển làm kinh tế hoặc sinh hoạt cộng đồng, nhưng chủ đầu tư một số dự án đã rào, chắn làm bít đường, người dân không có đường đi xuống biển. Kiến nghị UBND tỉnh có sự chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát lại các dự án đã giao để tạo điều kiện cho nhân dân sớm có đường xuống biển, một số dự án của các công ty như: May thêu Lan Anh, AB (ở xã Cửa Cạn); Sovico (ở xã Cửa Dương); Nhiệt đới và Chín Chín Núi (ở xã Dương Tơ)...

Tuyến đường kết nối xuống biển thuộc dự án của Công ty Cổ phần Lan Anh Phú Quốc: Qua làm việc vào tháng 9/2018, Công ty đã cam kết không che chắn để người dân tự do đi vào vui chơi, tắm biển... Tuy nhiên, trước tình hình một số đối tượng hút chích, xúc trộm cát ban đêm vào gây mất an ninh trật tự, vứt rác bừa bãi làm mất vệ sinh, vì vậy, Công ty đề nghị sẽ đóng cổng rào thời gian từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau để quản lý đồng thời Công ty cũng sẽ ban hành nội quy, quy định về giữ gìn vệ sinh, trật tự chung nhằm vừa quản lý tốt dự án nhưng vẫn đảm bảo việc tiếp cận của người dân với biển. Qua kiểm tra, cho thấy Công ty đã thực hiện mở cổng rào của dự án theo đúng cam kết.

Tuyến đường kết nối xuống biển của dự án Khu dịch vụ du lịch biển và khu biệt thự cao cấp Nhiệt Đới và Chín Chín Núi... xã Dương Tơ: Dự án Nhiệt Đới và Chín Chín Núi là hai trong các dự án nằm trong khu vực Bắc và Nam Bãi Trường. Để triển khai dự án, Công ty Nhiệt Đới và Công ty Chín Chín Núi đã đầu tư xây dựng tạm tuyến đường để phục vụ cho mục đích thi công, đến nay dự án chưa hoàn thành đưa dự án vào hoạt động, vì vậy các doanh nghiệp vẫn chưa bàn giao về cho địa phương sử dụng và quản lý. Qua kiểm tra, việc các Doanh nghiệp rào chắn là có, vì vậy Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cùng các ban ngành của huyện, xã đã làm việc và yêu cầu doanh nghiệp phải tháo dỡ rào và các công trình tạm ảnh hưởng đến việc tiếp cận của người dân với biển.

Tuyến đường kết nối xuống biển thuộc dự án Khu du lịch sinh thái đảo Phú Quốc: Tuyến đường người dân phản ánh nằm trong dự án được chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Sài Gòn Sovico Phú Quốc. Do khu vực tuyến đường này được nhà đầu tư bồi thường, giải tỏa xong, tuy nhiên việc bao chiếm, lấn chiếm, tái chiếm diễn ra ngày càng phức tạp và nghiêm trọng; do người dân, du khách xuống bãi biển sinh hoạt không có sự kiểm soát, vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng trên, Công ty thực hiện rào chắn tạm để quản lý là cần thiết. Qua kiểm tra xét thấy Công ty có rào chắn nhưng chủ yếu là không cho xe chạy thẳng xuống biển còn người dân vẫn đi bộ xuống biển sinh hoạt, tắm biển bình thường.

Tuyến đường kết nối xuống biển tại dự án của Công ty Cổ phần AB: Tuyến đường này nằm trong quy hoạch kết nối các tuyến đường qua các dự án như Công ty CP Hải An Huy, Công ty CP Sasco... Tuyến đường hoàn thành sẽ có nhiều tuyến xuống biển và các quảng trường biển. Tuy nhiên, do nhu cầu cần đầu tư khai thác nhanh dự án, Công ty AB đã bỏ chi phí để thực hiện dự án tuyến đường nhằm mục đích phục vụ cho dự án của Công ty; bên cạnh đó, dự án Công ty AB là dự án độc lập, trong quy hoạch khu vực này không dành riêng cho công cộng vì vậy, việc yêu cầu Công ty cho người dân xuống biển trong dự án là chưa phù hợp. Vấn đề này, tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc sẽ sớm cùng các nhà đầu tư khác (Sasco và Hải An Huy) sớm triển khai thực hiện hoàn chỉnh các tuyến đường khi đó người dân sẽ dễ dàng tiếp cận biển.

- Cử tri huyện Phú Quốc tiếp tục kiến nghị xem xét lại và có hướng xử lý đối với dự án của Công ty Hải Ngân (khu phố 9, thị trấn Dương Đông) đã triển khai từ năm 2003 đến nay dự án này vẫn chưa thực hiện, dẫn đến người dân ở khu vực này chịu nhiều thiệt thòi như: không được xây dựng nhà, không được Nhà nước đầu tư làm đường bê tông, dân phải tự cắm trụ, kéo điện vào nhà sử dụng.

Dự án đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; đã ký hợp đồng lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng với Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Quốc. Tuy nhiên, do UBND huyện Phú Quốc gặp khó khăn trong việc bố trí khu tái định cư nên chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Để giải quyết vấn đề này, vào đầu tháng 10/2018, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Phát triển Du lịch & Chăm sóc sức khoẻ Gành Gió điều chỉnh quy hoạch chi tiết phù hợp với Điều chỉnh cục bộ Phân khu đô thị Dương Đông tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt để có thể bố trí tái định cư tại chỗ làm cơ sở cho UBND huyện Phú Quốc sớm phê duyệt phương án bồi thường chậm nhất năm 2019.

- Cử tri huyện Phú Quốc tiếp tục kiến nghị tỉnh sớm rà soát và thu hồi dự án Nhà chờ Bến tàu du lịch tại Công viên Bạch Đằng, khu phố 2, thị trấn Dương Đông của Công ty Ngôi Sao Biển; xem xét điều chỉnh làm công viên nối tiếp với Công viên Bạch Đằng hiện hữu cho người dân địa phương và khách du lịch có điểm sinh hoạt cộng đồng.

Về tình hình thực hiện thủ tục triển khai dự án thì nhà đầu tư đã hoàn thành đầy đủ theo quy định pháp luật, việc nhà đầu tư chậm khởi công là do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đang xem xét lại sự phù hợp quy hoạch và xem xét việc cấp giấy phép xây dựng có hợp lý không khi cử tri đang bức xúc yêu cầu thu hồi chủ trương trả lại công viên cho người dân và du khách. Xét thấy phản ánh của cử tri là chính đáng, tuy nhiên việc thu hồi phải dựa trên quy định của pháp luật. Tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc làm việc cụ thể với nhà đầu tư để tìm hướng xử lý.

- Cử tri huyện Phú Quốc tiếp tục kiến nghị dự án Trường mầm non Quốc Khang tại Khu tái định cư 10,2 ha, khu phố 10, thị trấn Dương Đông, năm 2016 xây dựng gần xong thì ngưng cho đến nay và dư luận cho là chủ đầu tư đã bán dự án lại cho người khác. Kiến nghị tỉnh cho rà soát, kiểm tra cụ thể tình hình nếu thực hiện không khả thi kiến nghị thu hồi dự án, giao lại cho địa phương để xây dựng trường Mầm non công lập vì hiện nay Phú Quốc đang thiếu trường lớp.

Qua buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Quốc Khang Phú Quốc về tình hình triển khai dự án, dự án Trường mầm non tư thục Danh Lê đến nay đã hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai, triển khai xây dựng hoàn thành đạt 97%, nhưng chưa đưa vào hoạt động. Theo báo cáo của Công ty tại buổi làm việc thì Công ty đang hoàn thiện trang thiết bị, bộ máy nhân sự và các thủ tục pháp lý cần thiết đáp ứng đủ điều kiện thành lập trường để đưa dự án vào hoạt động. Theo tiến độ đã cam kết tại giấy chứng nhận đầu tư thì đã trễ, đủ điều kiện để thu hồi chủ trương dự án. Tuy nhiên, xét yếu tố cấp thiết về nhu cầu thiếu hụt trường mầm non trên địa bàn, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã thống nhất cho Công ty TNHH MTV Quốc Khang Phú Quốc gia hạn thời gian đưa dự án vào hoạt động vào đầu quý I/2019. Nếu quá thời gian gia hạn mà Công ty vẫn chưa thực hiện theo yêu cầu thì sẽ tiến hành thu hồi chủ trương đầu tư.

- Cử tri huyện Phú Quốc tiếp tục kiến nghị xem xét lại tính khả thi của dự án và đảm bảo an sinh cho cử tri tại khu vực quy hoạch dự án Khu dân cư – du lịch – làng nghề Gành Dầu của Công ty Cổ phần dược phẩm PQ tại ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu. Khu vực này có dân cư sinh sống đã lâu và tập trung đông. Tại các buổi họp thăm dò, lấy ý kiến người dân trên địa bàn, đa số các hộ dân tham gia ý kiến đều không thống nhất.

Theo quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 và Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 thì khu đất Công ty CP Dược phẩm PQ đầu tư có chức năng là đất ở làng nghề; theo quy hoạch xây dựng Khu dân cư nông thôn và trung tâm xã Gành Dầu, tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt (Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 10/10/2013) thì có chức năng là đất ở; đất dịch vụ du lịch và làng nghề truyền thống, bến thuyền, đất hạ tầng kỹ thuật... Về mục tiêu đầu tư của Công ty là phù hợp với quy hoạch đã được duyệt. Theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành, không quy định tỷ lệ % phiếu đồng thuận hay không mà chỉ quy định nội dung góp ý phải được phân tích, giải trình đầy đủ, làm cơ sở hoàn thành các phương án quy hoạch theo hướng đảm bảo sự phù hợp, có tính khả thi, hài hòa giữa lợi ích của nhà nước và cộng đồng. Từ cơ sở trên, dự án khi được phê duyệt quy hoạch, được triển khai xây dựng sẽ đảm bảo tính khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật, thực hiện đúng theo định hướng phát triển của Thủ tướng Chính phủ, chủ trương thực hiện quy hoạch của UBND tỉnh.

- Cử tri huyện Phú Quốc tiếp tục kiến nghị tỉnh đẩy nhanh việc chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn điều chỉnh bản đồ địa chính của huyện. Vì hiện nay theo tọa độ bản đồ đã bị lệch, xảy ra tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân bị chồng lấn lên suối.

Dự án thành lập bản đồ địa chính huyện Phú Quốc được lập từ năm 2007 và hoàn thành, nghiệm thu sản phẩm đưa vào sử dụng năm 2010. Trong quá trình khai thác sử dụng, qua phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra thực địa, qua kiểm tra có sự sai lệch cục bộ ở một số tờ bản đồ trên địa bàn huyện. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành việc đo đạc và chỉnh sửa các tờ bản đồ địa chính có sự sai lệch tọa độ đảm bảo độ chính xác theo quy định. Tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Cử tri huyện Phú Quốc tiếp tục kiến nghị tỉnh xem xét có hướng điều chỉnh quy hoạch công viên cây xanh tại ấp Đường Bào cho phù hợp, vì hiện nay khu vực này còn khoảng 150 hộ dân muốn định cư lâu dài tại ấp, không muốn di dời xáo trộn cuộc sống.

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 và Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, khu vực nêu trên được quy hoạch là đất công viên cây xanh. Bên cạnh đó, theo đồ án quy hoạch phân khu Khu cây xanh cảnh quan (khu cây xanh - dịch vụ) Bắc Bãi Trường tại xã Dương Tơ, tỷ lệ 1/2000, quy mô khoảng 100,6 ha, khu vực nêu trên được quy hoạch là khu cây xanh cảnh quan kết hợp với dịch vụ. Theo đó, chỉ tiêu về mật độ xây dựng (gộp) toàn khu tối đa là 10%, tầng cao xây dựng tối đa là 02 tầng. Do đó, việc cử tri kiến nghị có hướng điều chỉnh quy hoạch công viên cây xanh tại ấp Đường Bào điều chỉnh thành đất ở (định cư lâu dài) là không phù hợp theo điều chỉnh quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Cử tri huyện Châu Thành kiến nghị Sở Công Thương quan tâm đầu tư kéo điện từ ấp Vĩnh Đằng đến khu đập đá ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Phú nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự.

Qua khảo sát thực tế xác định tuyến đường cử tri đề nghị đầu tư kéo điện từ ấp Vĩnh Đằng đến khu đập đá ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Phú có chiều dài 1,4 km, còn 08 hộ chưa có điện sống trong các kinh ngang cách lộ 300-500 m. Do dân cư ít và ở xa lưới điện hiện hữu, suất đầu tư cấp điện khá cao nên ngành điện chưa đưa vào kế hoạch đầu tư từ nay đến năm 2019.

- Cử tri huyện Châu Thành kiến nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra hệ thống xử lý nước thải tại Cảng cá Tắc Cậu, vì quá trình lên cá tại cảng, nước thải được xả trực tiếp ra sông và tràn ra xung quanh gây ô nhiễm môi trường.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh tiến hành kiểm tra và xử lý đối với việc thu gom không triệt để nước thải phát sinh để xử lý, gây ô nhiễm môi trường (nếu có) của Ban Quản lý Bến, Cảng cá Tắc Cậu theo quy định.

- Cử tri huyện Châu Thành đề nghị kiểm tra, sửa chữa nâng cấp Trạm cấp nước ấp Xà Xiêm, vì thường xuyên hư hỏng, chất lượng nước có lúc không đảm bảo. Xem xét xây dựng trạm cung cấp nước cho người dân 03 ấp An Lạc, An Ninh, An Thành xã Bình An vì nguồn nước sông đang bị ô nhiễm không có nước sinh hoạt.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng nước để đảm bảo phục vụ cho người dân và đã lập danh mục đề xuất dự án trọng điểm để nâng cấp, sữa chữa, mở rộng tuyến ống để phục vụ người dân trong giai đoạn 2021-2025.

- Cử tri huyện Hòn Đất đề nghị cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra và có biện pháp xử lý: Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa, Nhà máy bột cá Biển Xanh thuộc xã Lình Huỳnh, trong quá trình hoạt động tạo ra mùi hôi, thối làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Đối với Nhà máy Xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa, tháng 8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện thanh tra Nhà máy. Kết quả đã xử phạt tổng số tiền 148.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn môi trường và thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Hiện tại, Công ty đã thực hiện nộp phạt đúng quy định; đã nộp hồ sơ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thực hiện đổ chất thải sinh hoạt và quản lý chất thải nguy hại đúng quy định; thực hiện che bạt tại bãi ủ hoai ngoài trời để hạn chế mùi hôi trong thời gian chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đối với Nhà máy bột cá Biển Xanh: Ngày 01/8/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Đoàn kiểm tra, phúc tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong đó có Nhà máy chế biến bột cá Biển Xanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần Kiên Hùng (đã được kiểm tra năm 2017). Kết quả thanh tra cho thấy Nhà máy đã thực hiện hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trương chi tiết được phê duyệt. Kết quả đo đạc khí thải tại 2 ống khói và tại hệ thống xử lý nước thải do Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thành phố Cần Thơ phân tích, giám định đều đạt theo quy chuẩn cho phép.

- Cử tri huyện Hòn Đất đề nghị Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn Kiên Giang: sớm gắn đồng hồ nước cho các hộ ở khu phố Mỹ Hòa, Mỹ Phú, thị trấn Sóc Sơn vì khu vực trên đã có đường ống dẫn nước đi qua; có kế hoạch khảo sát kéo nước từ cầu Lình Huỳnh đến xã Bình Sơn, xã Bình Giang và kéo nước cho các tuyến Kênh 9, Kênh 10, Kênh 14, Kênh 15 thuộc xã Mỹ Hiệp Sơn hiện có khoảng 100 hộ sinh sống nhưng chưa có nước sinh hoạt.

Về gắn đồng hồ nước cho các hộ ở khu phố Mỹ Hòa, Mỹ Phú, thị trấn Sóc Sơn và kéo nước cho các Kênh 9, Kênh 10, Kênh 14, Kênh 15 thuộc xã Mỹ Hiệp Sơn hiện có khoảng 100 hộ sinh sống, hiện Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã trình lập dự án đầu tư để phê duyệt và sẽ thực hiện trong năm 2019 để sớm phục vụ cấp nước cho người dân.

Về khảo sát kéo nước từ cầu Lình huỳnh đến xã Bình Sơn, Bình Giang, tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước nghiên cứu, thực hiện.

- Cử tri huyện Hòn Đất đề nghị Công ty trách TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang đẩy nhanh tiến độ kéo nước cho người dân sinh sống dọc theo Kinh Sóc thuộc khu phố Thành Công, thị trấn Sóc Sơn.

Hiện tuyến ống HDPE D63 cấp nước cho người dân dọc theo kênh Sóc, Công ty đã triển khai thi công đến nay đã hoàn thành, đang đưa vào khai thác và phục vụ khách hàng trên toàn tuyến.

- Cử tri huyện An Biên kiến nghị có biện pháp kiểm tra xử lý Nhà máy Composite ở ấp Hai Xáng, xã Nam Yên, mùi hôi của nhà máy làm ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống của bà con xung quanh nhà máy.

Ngày 08/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức làm việc với Công ty TNHH Composite Kiên Giang. Theo trình bày của Công ty, từ tháng 6 đến tháng 11 hàng năm là thời điểm cao điểm. Từ tháng 6/2018 đến nay, Công ty có tăng công suất sản xuất của nhà máy nhưng không vượt công suất của báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt; công nhân có mang một số sản phẩm ra bên ngoài nhà xưởng để phun men và lăn sơn nên có xảy ra tình trạng khuếch tán mùi hôi ra môi trường xung quanh và ảnh hưởng đến các hộ dân sống cuối hướng gió là chưa đúng quy định. Đồng thời, do Công ty chưa lắp đặt hệ thống xử lý khí thải nên mùi hôi có phát tán ra môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Hiện nay, Công ty đã thuê đơn vị tư vấn thiết kế hệ thống xử lý khí thải và nước thải. Qua kết quả làm việc, Công ty cam kết sẽ lắp đặt hoàn thiện hệ thống xử lý khí thải, nước thải trước ngày 30/4/2019; trong thời gian chưa lắp đặt hoàn thiện hệ thống xử lý khí thải, Công ty sẽ thực hiện biện pháp tạm thời hạn chế mùi hôi phát tán ra môi trường gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập biên bản đề nghị Công ty TNHH Composite Kiên Giang phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và nội dung đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, không được mang sản phẩm ra bên ngoài nhà xưởng để phun men và lăn sơn làm khuếch tán mùi hôi ra môi trường xung quanh và ảnh hưởng đến các hộ dân sống cuối hướng gió. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thanh kiểm tra trong thời gian tới và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

- Cử tri huyện Giồng Riềng kiến nghị sớm có kế hoạch sử dụng khu đất của Công ty Mía đường vì hiện nay cỏ rác um tùm, có nhiều chuột phá hoại các khu đất sản xuất nông nghiệp lân cận.

Qua buổi làm việc với Công ty Cổ phần Mía đường Tây Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Công ty tiến hành lập phương án khai thác, sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/12/2018. Sau thời gian nêu trên, nếu Công ty chưa lập phương án khai thác, sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện việc thanh tra chuyên ngành về đất đai đối với việc quản lý và sử dụng đất nêu trên của Công ty để thực hiện việc thu hồi đất theo quy định.

- Cử tri thành phố Rạch Giá kiến nghị hiện nay người dân khó tiếp cận việc vay vốn ở các ngân hàng vì thủ tục rờm rà, đề nghị ngành ngân hàng cần giảm bớt thủ tục vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Thực hiện chủ trương của Chinh phủ về cải cách thủ tục hành chính, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước và hệ thống tổ chức tín dụng đã chủ động, tích cực rà soát, cải tiến quy trình cho vay nhằm đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục vay vốn và nâng cao chất lượng phục vụ tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến 30/9/2018 toàn địa bàn có trên 400 ngàn khách hàng được tiếp cận vốn vay ngân hàng với tổng dư nợ cho vay đạt 65.308 tỷ đồng. Tuy nhiên, hồ sơ thủ tục vay vốn phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch dân sự do nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành (Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành có liên quan). Vì vậy, việc đơn giản hóa thủ tục vay vốn ngoài sự chủ động tích cực của Ngân hàng Nhà nước và các tố chức tín dụng còn phụ thuộc vào việc đổi mới quy định của pháp luật có liên quan. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục cho vay phù hợp với nội dung đối mới quy định của pháp luật nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp

- Cử tri huyện U Minh Thượng kiến nghị việc đào tạo sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp hàng năm ra trường với số lượng thì nhiều, tuy nhiên số sinh viên đã tốt nghiệp có việc làm thì ít nên việc thanh toán tiền vay cho ngân hàng chính sách xã hội đối với sinh viên gặp rất nhiều khó khăn, đề nghị cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn trên.

Nếu học sinh, sinh viên ra trường chưa có việc làm mà đến thời điểm trả nợ cuối cùng, người vay vốn học tập thông qua hộ gia đình có khó khăn chưa trả được nợ, đề nghị người vay có thể liên hệ với Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay để đề nghị xem xét gia hạn thời gian trả nợ (thời gian gia hạn nơ tối đa bằng 1/2 thời gian trả nợ vay).

- Cử tri huyện Giồng Riềng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao có quy định việc đặt các biển quảng cáo trong nông thôn không ghi bằng tiếng nước ngoài (Anh) vì người dân ở nông thôn đọc không hiểu.

Luật Quảng cáo đã quy định rất rõ trên các bảng, biển giới thiệu, quảng cáo của cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh đều bắt buộc phải có tiếng Việt và tiếng Việt phải lớn hơn tiếng nước ngoài, trừ những trường hợp nhãn hiệu hàng hóa, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hóa không thể thay thế bằng tiếng Việt. Do đó, vẫn có một số bảng, biển quảng cáo ghi bằng tiếng nước ngoài nhưng vẫn đúng theo pháp luật quy định. Ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri, tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành thanh tra, kiểm tra trên địa bàn toàn tỉnh, yêu cầu tháo dỡ các bảng hiệu, bảng quảng cáo sai quy định và xử phạt theo quy định.

- Cử tri thị xã Hà Tiên kiến nghị người bệnh nhập viện tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh được điều trị trong thời gian 02 tuần, đều được Bệnh viện cho xuất viện. Nếu chưa hết bệnh về địa phương nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu làm thủ tục chuyển viện tiếp tục điều trị tiếp. Vì vậy, đối với những bệnh nhân khó khăn về kinh tế, nhà ở xa sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều trị.

Bệnh viện Y học cổ truyền không có quy định việc điều trị sau 02 tuần phải xuất viện về địa phương xin giấy chuyển tuyến lên điều trị tiếp tục. Đối với mỗi bệnh nhân, tùy vào tình trạng bệnh mà bác sỹ quyết định liệu trình điều trị. Có những bệnh sau một liệu trình từ 10-14 ngày phải cho xuất viện về uống thuốc và tự tập luyện tại nhà hoặc tại tuyến y tế cơ sở, sau đó tái khám để quyết định liệu trình tiếp theo nếu cần. Do các y, bác sĩ tại Bệnh viện chưa giải thích rõ cho người bệnh nên có sự hiểu lầm dẫn đến việc cử tri phản ánh như trên. Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện nghiêm túc thực hiện đúng quy chế chuyên môn, đồng thời phải giải thích cho người bệnh hiểu rõ tình trạng bệnh lý và liệu trình điều trị chuyên môn để hợp tác điều trị đạt hiệu quả tốt nhất cho người bệnh.

- Cử tri phản ánh hiện nay việc khám chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh người dân phải lấy phiếu khám bệnh gồm 3 loại phiếu: phiếu màu “hồng” (lệ phí 60.000 đồng) được ưu tiên khám trước, lần lượt đến phiếu “xanh” và sau cùng là phiếu màu “trắng”. Đối với những người lấy phiếu màu trắng (đa số là người nghèo, hoàn cảnh khó khăn) phải đợi đến lượt khám bệnh rất lâu. Đề nghị tỉnh xem xét chỉ đạo Bệnh viện Y học cổ truyền có quy trình trình khám bệnh hợp lý hơn.

Qua kiểm tra, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh có sử dụng nhiều loại phiếu với nhiều màu sắc khác nhau (không chỉ 03 màu xanh, hồng, trắng như cử tri phản ánh) sử dụng tại khu kỹ thuật tập trung để làm các thủ thuật như: Từ trường, sóng ngắn, siêu âm, xoa bóp, kéo cột sống… (không sử dụng tại khoa khám bệnh). Mục đích giúp cho việc phân loại và nhận biết nhanh người bệnh được chỉ định làm kỹ thuật nào, ở phòng nào nhằm giảm ùn tắc chờ đợi tại khu vực làm kỹ thuật tập trung. Theo quy ước của bệnh viện, thẻ màu hồng là thẻ ưu tiên, chỉ áp dụng cho người bệnh lớn tuổi (trên 75 tuổi), người khuyết tật, người bệnh nặng, bệnh cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi… để được ưu tiên khám, chữa bệnh trước. Tất cả các khoản thu phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đều được niêm yết công khai và áp dụng đúng theo Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/05/2018 của Bộ Y tế và các khoản thu phí theo Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND ngày 08/01/2018 của HĐND tỉnh.

- Cử tri huyện Giồng Riềng, An Minh kiến nghị UBND tỉnh xem xét tăng phụ cấp cho lực lượng trực tại xã (công an, xã đội) hiện nay được hưởng phụ cấp 0,8 lương cơ bản là thấp so với mức sống. Xem xét giải quyết chế độ trợ cấp cho chiến sĩ công an trực xã, xã đội thị trấn khi nghỉ việc hoặc chuyển công tác, Vì hiện nay chiến sĩ công an trực, xã đội nghỉ việc hoặc chuyển công tác chưa được hưởng chế độ hỗ trợ.

Thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 26/7/2010 quy định về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khu phố, trong đó quy định chức danh công an viên xã và chiến sĩ dân quân thường trực xã, phường, thị trấn, chốt biên giới hưởng phụ cấp hệ số 0,8 lương tối thiểu/người/tháng. Tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ có kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP cho phù hợp.

Hiện nay, chế độ trợ cấp cho chiến sĩ công an xã nghỉ việc thực hiện theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ và Hướng dẫn số 1058/HD-UBND ngày 01/9/2016 về thực hiện chi trả trợ cấp một lần đối với công an xã có thời gian công tác liên tục từ 15 năm trở lên nghỉ việc. Đối với quân sự xã khi thôi việc được hưởng chế độ theo Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 về việc thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện chế độ cho lực lượng công an và quân sự cấp xã.

- Cử tri huyện An Biên kiến nghị tỉnh xem xét cho hưởng phụ cấp cán bộ có bằng cấp chuyên môn hết các chức danh của ấp, khu phố; vì hiện nay chỉ có 3 chức danh được hưởng (Bí thư, Trưởng, Phó ấp).

Tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp có bằng cấp chuyên môn khi điều kiện ngân sách của tỉnh đảm bảo cho việc chi hỗ trợ tăng thêm.

- Cử tri huyện Hòn Đất kiến nghị vấn đề tách thửa đối với nông nghiệp, đất phi nông nghiệp theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh là không phù hợp, vì người nông dân đa số có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đất ít, con đông, khi tách thửa chia đất cho con thì không đủ điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa, để chuyển mục đích sử dụng đất thì không có tiền. Đề nghị UBND xem xét lại Quyết định trên.

Việc UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND là nhằm mục tiêu cho phù hợp với định hướng tích tụ, tập trung ruộng đất, mở rộng hạn điền cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn nhằm phát triển nền nông nghiệp bền vững, đồng thời tránh trình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, xây dựng nhà siêu mỏng… Tuy nhiên, qua phản ánh của cử tri, tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế các quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh; quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở; quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo định hướng giảm diện tích diện tích đất sản xuất nông nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch... Riêng đối với diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở cơ bản giữ nguyên theo quy định hiện hành (36m2 hoặc 45m2, tùy từng trường hợp cụ thể), do đó là quy chuẩn tối thiểu để xây dựng nhà ở. Hiện nay, dự thảo Quyết định nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành và 15 địa phương trong tỉnh (lần 3) và đăng trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn chỉnh trước khi trình Thành viên UBND tỉnh.

- Cử tri trong tỉnh kiến nghị lãnh đạo Công an tỉnh có biện pháp triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi ngày càng xuất hiện nhiều trên địa bàn các xã và có hành vi đe dọa, đập phá nhà dân khi những người vay không có khả năng thanh toán, tình hình trên làm ảnh hưởng đến đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Để giải quyết tình hình trên, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị và địa phương triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; triển khai chuyên đề đấu tranh với tội phạm cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Qua rà soát, phát hiện 45 nhóm, 307 đối tượng từ tỉnh khác đến hoạt động có liên quan đến cho vay nặng lãi, đã xử lý hình sự 05 vụ, 12 đối tượng, xử lý hành chính 04 vụ, 08 đối tượng./.

Bùi Kiên (tổng hợp)