Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Hoạt động HĐND – UBND

Xem với cỡ chữAA

Khai mại Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh

(09:29 | 05/12/2018)

Sáng ngày 05/12 tại Hội trường Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã tiến hành tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp lệ cuối năm 2018) để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND  tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đề ra nhiệm vụ năm 2019 và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.


                                                          Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc Kỳ họp.

 

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh diễn ra trong 03 ngày từ ngày 05 đến 07/12/2018. Tại Kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh sẽ nghe Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh, kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người có công; lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 9, phương hướng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh...

Tại Kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét quyết định ban hành và điều chỉnh nhiều cơ chế, chính sách như: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; quy định một số nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện; quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh; quy định nội dung chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của huyện, thành phố; quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; bổ sung quy định tỷ lệ phần trăm các khoảng thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2017-2020; vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ trả nợ gốc năm 2019; danh mục dự án cần thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ thực hiện trong năm 2019; quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm cảng Hà Tiên, thành phố Hà Tiên; quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020; quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận; giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019.

Đồng thời, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu theo quy định của pháp luật. Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm là công việc hết sức quan trọng, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp, giúp người lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và còn làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em đánh giá công tác chuẩn bị cho Kỳ họp đã được diễn ra tích cực, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đã được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình theo quy định của pháp luật. Để hoàn thành tốt nội dung chương trình làm việc, bảo đảm chất lượng, Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu dự họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, đọc trước tài liệu, nhất là các tài liệu không trình bày tại hội trường, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần vào sự thành công của Kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà.

Kỳ họp thứ 11 sẽ được truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, phiên chất vấn các Thành viên UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, phiên bế mạc Kỳ họp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang./.

Bùi Kiên