Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Hoạt động HĐND – UBND

Xem với cỡ chữAA

Năm 2018, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng trưởng vượt kế hoạch

(10:21 | 05/12/2018)

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng đã báo cáo HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và đề xuất kế hoạch năm 2019. Kết quả cụ thể:…


                              Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018.

 

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2018 theo (giá so sánh 2010) ước tăng 7,51% so với năm 2017. Thu nhập bình quân đầu người 2.094 USD, đạt 106,29% kế hoạch.

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh 2010) ước đạt 59.546,21 tỷ đồng, đạt 101,84% kế hoạch, tăng 6,35% so với năm 2017. Sản lượng lúa cả năm ước đạt 4.260.185 tấn, đạt 100,24% kế hoạch, tăng 4,96% so với năm 2017; lúa chất lượng cao chiếm 76,54% tổng diện tích gieo trồng, năng suất gieo trồng ước đạt 5,85 tấn/ha. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 815.423 tấn, đạt 104,01% kế hoạch, tăng 6,82% so với cùng kỳ (sản lượng tôm nuôi đạt 73.390 tấn, đạt 106,36% kế hoạch và tăng 10,71% so với cùng kỳ). Đã thực hiện ký hợp đồng cho vay đóng mới và nâng cấp được 48 tàu, lũy kế giải ngân từ đầu chương trình đạt 328,05 tỷ đồng, có 47/48 tàu đã hạ thủy.

Giá trị sản xuất công nghiệp 43.299 tỷ đồng, đạt 94,86% so với kế hoạch, tăng 10,63% so với cùng kỳ; ước tổng giá trị đầu tư vào các khu công nghiệp trong năm 2018 đạt 886,46 tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 96.106 tỷ đồng, đạt 100,63% kế hoạch và tăng 11,29% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 640 triệu USD, đạt 123,08% kế hoạch, tăng 35,11% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu 130 triệu USD, đạt 236,36% kế hoạch, tăng 115,16% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách du lịch 7,62 triệu lượt, đạt 107,3% kế hoạch, tăng 25,53% so cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 46.264,78 tỷ đồng, đạt 99,76% kế hoạch và bằng 99,4% so với cùng kỳ. Đầu tư công được tăng cường chỉ đạo, kiểm tra; ước đến ngày 31/12/2018, giá trị khối lượng hoàn thành thực hiện các nguồn vốn đầu tư công năm 2018 là 5.005.978 triệu đồng, đạt 89,1% kế hoạch và giải ngân đến ngày 31/01/2019 là 4.884.286 triệu đồng, đạt 86,12% kế hoạch. Giao thông nông thôn xây dựng được 382km, đạt 100% kế hoạch năm, nâng tổng số km đường giao thông nông thôn được nhựa hóa hoặc bê tông hóa của tỉnh 5.582km; trong năm, có 11 xã được công nhận xã nông thôn mới (nâng tổng số có 51 xã và huyện Tân Hiệp được công nhận huyện nông thôn mới).

Tổng thu ngân sách 9.950 tỷ đồng, đạt 107,73% so dự toán, tăng 6,78% so với năm 2017; chi ngân sách là 13.561 tỷ đồng, bằng 94,3% so dự toán, trong đó ước chi đầu tư phát triển cả năm là 4.884 tỷ đồng, đạt 86,12% kế hoạch.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên chất lượng; hệ thống trường, lớp học tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, có 672 đơn vị trường học (tăng 02 trường); thực hiện tốt việc huy động học sinh trong độ tuổi đến trường; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 97,88% (tăng 1,36%). Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh; đưa vào sử dụng Khoa Nội B mới; có nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện chuyên khoa; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 84%(đạt 100% kế hoạch) tăng 3,48% so với cùng kỳ. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng; công tác chăm sóc nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm chỉ đạo thực hiện; giải quyết việc làm được 38.527 lượt người, đạt 110,08% kế hoạch; đào tạo nghề cho 26.305 người, đạt 105,22% kế hoạch. Tổ chức tốt các sự kiện lễ hội, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng; hoạt động thể thao quần chúng tiếp tục phát triển; thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả. Công tác thông tin, truyền thông tập trung vào các nhiệm vụ chính trị phản ánh các sự kiện quan trọng của tỉnh và quảng bá về Kiên Giang, tuyên truyền về bảo vệ môi trường ngày càng đi vào chiều sâu. Tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường, nhất là các khu, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và an ninh biên giới bộ, biên giới biển, ổn định tình hình. Các lực lượng chức năng thực hiện tốt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và các ngày lễ, kỷ niệm lớn, các đoàn của Trung ương và quốc tế đến tỉnh làm việc. Tăng cường thực hiện tốt các biện pháp phòng chống cháy nổ, trong năm giảm 13 vụ so với năm 2017; tai nạn giao thông giảm 07 vụ so với năm 2017. Tăng cường hợp tác, duy trì mối quan hệ hữu nghị, truyền thống láng giềng với các tỉnh của Vương quốc Campuchia, tỉnh Salavan Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế với Nhật Bản; Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga.

Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp được chú trọng từ phân loại xử lý đơn tiếp công dân, xác minh xử lý đơn; tổng số đơn Chủ tịch UBND các cấp và Giám đốc (Thủ trưởng) các sở ngành giải quyết được 342/531 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ chung 64,41%. Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả khá tích cực; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được quan tâm thực hiện.

Tổ chức trang trọng Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang. Thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tổ chức thực hiện việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; xúc tiến hoàn thành các điều kiện thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Hệ thống Một cửa điện tử liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã, tiếp nhận và xử lý trên hệ thống 75.000 hồ sơ. Tổ chức các hội nghị, họp trực tuyến thường xuyên, góp phần cải cách hành chính, giảm thời gian và kinh phí. Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai từng bước khắc phục được sự chậm trễ, phiền hà; tiếp nhận 172.747 hồ sơ, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ, xử lý 155.913 hồ sơ, đạt 90,03%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trong năm còn một số khó khăn như: Do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, xâm nhập mặn sâu, mưa giông kéo dài, lũ lụt ở mức cao, việc thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp vẫn còn nhiều hạn chế, trách nhiệm chưa cao của các sở ngành, địa phương, tình trạng tàu cá Kiên Giang vi phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản trái phép vẫn còn xảy ra. Tình hình triển khai đầu tư tại các khu công nghiệp chậm, việc xử lý ô nhiễm môi trường từng lúc chưa được quan tâm đúng mức, nhất là rác thải sinh hoạt ở khu dân cư nông thôn, khu, điểm du lịch. Công tác đầu tư và sửa chữa trường, lớp ở một số địa phương còn chậm, việc khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non còn gặp khó khăn; đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở chậm, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở chưa cao.

Với mục tiêu bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện các chính sách về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống thiên tai, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội, năm 2019, UBND tỉnh phấn đấu chỉ đạo, điều hành đạt các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,8% so với năm 2018; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.181 USD; tổng sản lượng lúa đạt 4,3 triệu tấn, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 834.000 tấn, trong đó sản lượng tôm nuôi 76.000 tấn; kim ngạch xuất khẩu 680 triệu USD, nhập khẩu 60 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 108.200 tỷ đồng; tổng thu ngân sách 10.440 tỷ đồng, tổng chi ngân sách 15.081 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 48.084 tỷ đồng; tỷ lệ nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường giao thông nông thôn ấp và liên ấp 83,4%, phấn đấu có thêm 12 xã đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới; phấn đấu giảm tỷ lệ sinh 0,2‰; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 5‰, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 12,6%, tỷ lệ huy động học sinh từ 6-14 tuổi đến trường đạt trên 96%; số người được giải quyết việc làm từ 35.000 lượt người trở lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo 64%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 88%; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 86,9%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch đạt 86,2%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96,79%; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,2%. Công tác tuyển quân đạt 100%. Số vụ tai nạn giao thông giảm so năm 2018./.

Xuân Quyên