Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Hoạt động HĐND – UBND

Xem với cỡ chữAA

Miễn nhiệm 02 Ủy viên UBND tỉnh

(14:58 | 06/12/2018)

Chiều ngày 06/12, HĐND tỉnh tiếp tục họp xem xét Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị miễn nhiệm 02 Ủy viên UBND tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ.


                                              Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết miễn nhiệm 02 Ủy viên UBND tỉnh.

 

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã trình bày 02 tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Hoàng Anh, nguyên Giám đốc Sở Y tế và ông Danh Ngọc Hùng, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh do đã thôi việc và hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 46/2010/NĐ-CP.

Đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Hoàng Anh và ông Danh Ngọc Hùng.

Tính đến nay, Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 còn lại 24 người, gồm Chủ tịch UBND tỉnh, 03 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 20 Ủy viên UBND tỉnh./.

Đỗ Quyên