Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Hoạt động HĐND – UBND

Nhiều chính sách quan trọng sẽ được trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp giữa năm 2019

(08:10 | 26/06/2019)

Ngày 25/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã chủ trì cuộc họp Thành viên UBND tỉnh mở rộng để cho ý kiến đối với các nội dung các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019). Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Thăng và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.


                                                               Cuộc họp Thành viên UBND tỉnh ngày 25/6/2019.

 

Tại cuộc họp, Thành viên UBND tỉnh đã cho ý kiến góp ý đối với các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm 2019 và đánh giá bổ sung tình hình kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách tỉnh năm 2018; báo cáo tình hình ước thực hiện tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng thời, Thành viên UBND tỉnh đã cho ý kiến và thống nhất thông qua các tờ trình về: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; phân bổ chi tiết danh mục vốn dự phòng thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và năm 2019; ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2019-2020; quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước; quy định nội dung chi và mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; quy định chính sách tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng; quy định mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh; bãi bỏ các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện và mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh; hỗ trợ thêm 30% đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác không thiếu hụt bảo hiểm y tế.

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh sẽ được tổ chức trong 03 ngày từ ngày 17 đến 19/7/2019 tại Hội trường Tỉnh ủy./.

Bùi Kiên