Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Hoạt động HĐND – UBND

Họp Thành viên UBND tỉnh

(14:58 | 27/06/2019)

Chiều ngày 26/6, Thành viên UBND tỉnh tiếp tục họp cho ý kiến đối với các văn bản trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì cuộc họp.


                                                                                 Quang cảnh cuộc họp

 

Tham dự cuộc họp ngoài Thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn theo quy định, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Thăng, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Kim Bé, lãnh đạo các Ban thuộc HĐND tỉnh đã đến dự vào góp ý vào các dự thảo văn bản.

Tiếp tục chuẩn bị cho nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Thành viên UBND tỉnh xem xét Tờ trình của UBND tỉnh dự thảo tờ trình về hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo xin chủ trương điều chỉnh một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Qua trao đổi thảo luận, Thành viên UBND tỉnh đã thống nhất nội dung và yêu cầu các cơ quan chuyên môn hoàn chỉnh thủ tục trình HĐND tỉnh.

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quyết định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình Thành viên UBND tỉnh xem xét dự thảo quyết định về quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh và quyết định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Qua thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung các ý kiến đóng góp của đại biểu, trình Thành viên UBND tỉnh xem xét quyết định tại cuộc họp lần sau.

Dự kiến ngày 28/6, Thành viên UBND tỉnh sẽ tiếp tục họp và cho ý kiến đối với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, trong đó có xem xét ban hành quy chế hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh./.

Bùi Kiên