Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Hoạt động HĐND – UBND

Khai mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh

(09:50 | 17/07/2019)

Sáng nay ngày 17/7 tại hội trường Tỉnh ủy, HĐND tỉnh long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 13 để sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019 và xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em chủ trì Kỳ họp.


                                                                Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc.

 

Tham dự Kỳ họp có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Bùi Đặng Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng, 59/62 đại biểu HĐND tỉnh, các Thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo HĐND và UBND các huyện, thành phố.

Theo chương trình Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ được nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019; báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018; báo cáo phương hướng giải quyết kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019; tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với HĐND, UBND tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh cũng sẽ thảo luận cho ý kiến đối với 24 tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp như: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất quản lý; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích lịch sử thắng cảnh núi Mo So, huyện Kiên Lương và Hồ Hoa Mai, huyện U Minh Thượng; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang; phân bổ chi tiết danh mục vốn dự phòng thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; phân bổ chi tiết danh mục vốn dự phòng (đầu tư phát triển) và vốn sự nghiệp (bổ sung) từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019; điều chỉnh, bổ sung quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang và chế độ tiếp khách trong nước; quy định chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh đội trưởng, đội phó Đội dân phòng; quy định mức chi hoạt động tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; ban hành danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung thực hiện trong năm 2019; hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh; quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh; quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2019-2020; bãi bỏ các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và giao biên chế hội có tính chất đặc thù năm 2019; điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019.

Để hoàn thành tốt nội dung chương trình làm việc trong 2,5 ngày từ ngày 17 đến 19/7 đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu, đặc biệt là tại Kỳ họp này có nhiều báo cáo không trình bày tại Kỳ họp, các tờ trình được trình bày gọn lại theo hướng tóm tắt, phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em yêu cầu đại biểu tham dự Kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, đọc trước tài liệu, nhất là các tài liệu không trình bày tại hội trường, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần quan trọng vào sự thành công của Kỳ họp.

Cũng tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh tiến hành công tác chuẩn bị thử nghiệm để kỳ họp sau (kỳ họp lệ cuối năm 2019) sẽ chính thức là kỳ họp không giấy./.

Bùi Kiên