Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Hoạt động HĐND – UBND

Kết thúc thành công Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh

(09:33 | 22/07/2019)

Sáng ngày 19/7, HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp bế mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em. Bên cạnh việc hoàn thành chương trình, Kỳ họp này đã có nhiều nét mới, đó là thử nghiệm kỳ họp không giấy, ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri…


                                                     Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em phát biểu bế mạc Kỳ họp.

 

 

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND tỉnh Khóa IX đã hoàn thành Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 13 với nhiều nội dung quan trọng. Các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu dự Kỳ họp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào sự thành công của Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét và thống nhất cao với các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh. HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian để thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 06 tháng cuối năm 2019. Thống nhất với đánh giá tình hình mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, quân, dân trong tỉnh nên tỉnh nhà có bước phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng ở mức khá, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Hoạt động có chuyển biến tiến bộ trên nhiều mặt.

Bên cạnh thành tích đã đạt được, các vị đại biểu dự Kỳ họp và đại biểu HĐND cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập của tỉnh như: Công tác chỉ đạo, điều hành, công tác quản lý nhà nước; tinh thần trách nhiệm của một số công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế; trên lĩnh vực kinh tế còn một số chỉ tiêu có khả năng không đạt kế hoạch năm 2019. Một số hạn chế trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, quản lý đất đai, quản lý xây dựng, quản lý đô thị, môi trường, tệ nạn xã hội khắc phục chậm. Tình hình an ninh trật tự từng lúc, từng nơi diễn biến phức tạp; công tác phòng ngừa, đấu tranh với một số loại tội phạm từng lúc hiệu quả chưa cao. Đây là những bức xúc, lo lắng của nhân dân và cử tri trong tỉnh được các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận và kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực, đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp phải nỗ lực hơn nữa để khắc phục cho được các hạn chế đã nêu, thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2019 HĐND tỉnh đã đề ra.

HĐND tỉnh đã xem xét và nhất trí với báo cáo của các Ban của HĐND, của các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tuy nhiên, về những hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong báo cáo này đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo khắc phục cho được trong thời gian tới. HĐND tỉnh cũng nhất trí cao với thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền. Đặc biệt, HĐND tỉnh cũng ghi nhận, đánh giá cao các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đối với HĐND, UBND tỉnh. HĐND tỉnh sẽ tăng cường vai trò giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và giải quyết một số vấn đề bức xúc, yếu kém mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Tại Kỳ họp này, trên cơ sở thảo luận, xem xét các tờ trình, báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã quyết định và thông qua 30 nghị quyết. Trong đó, có Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ 01 Ủy viên UBND tỉnh và bổ sung 01 Ủy viên UBND tỉnh.

HĐND tỉnh đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 03 vị giám đốc Sở, 01 Phó Giám đốc phụ trách và Chủ tịch UBND tỉnh. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, lợi ích của nhân dân, được nhân dân và các vị đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Trong phiên chất vấn, đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, từ việc lựa chọn nội dung tiến hành chất vấn đến việc tích cực tranh luận chất vấn. Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh nắm chắc tình hình, trả lời thẳng thắn, rõ vấn đề, nhận trách nhiệm và có đưa ra giải pháp để khắc phục những hạn chế, bất cập, quyết tâm làm chuyển biến tình hình, nên cơ bản nhận được sự đồng tình của đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh. Nhìn chung, phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra trong không khí đối thoại dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng cao. Ngoài những nội dung được chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, còn một số nội dung chất vấn được thành viên UBND tỉnh trả lời bằng văn bản. HĐND tỉnh đã ra Nghị quyết về kết quả phiên chất vấn. Đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần đề cao ý thức trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các lời hứa trước các vị đại biểu HĐND, bà con cử tri trong tỉnh và đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện nội dung này để nghị quyết sớm thực hiện trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, điểm mới của kỳ họp lần này là HĐND tỉnh đã tiến hành thử nghiệm kỳ họp không giấy tờ, tất cả file tài liệu được chuyển vào phần mềm và được xem trên các thiết bị di động, đồng thời HĐND tỉnh cũng đã tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết bằng phần mềm, kết quả được hiển thị công khai trên màn hình vi tính. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã biểu quyết và ban hành Nghị quyết về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp lệ cuối năm 2018 và Nghị quyết về kết quả của phiên chất vấn đối với các nội dung lãnh đạo các sở, ngành cam kết thực hiện cả trên nghị trường và bằng văn bản.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp; chủ động hơn nữa trong hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan. HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND tỉnh, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua. Chủ tịch HĐND tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ và đồng bào trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ và vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra./.

Bùi Kiên