Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Hoạt động HĐND – UBND

Xem với cỡ chữAA

Thành viên UBND tỉnh thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh

(13:48 | 20/03/2020)

Ngày 19/3, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã chủ trì cuộc họp Thành viên UBND tỉnh để cho ý kiến đối với các văn bản trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp bất thường) và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

              
                                                 Quang cảnh cuộc họp Thành viên UBND tỉnh ngày 19/3/2020.

 

Tại cuộc họp, Thành viên UBND tỉnh và các đại biểu tham dự đã xem xét cho ý kiến thông qua các tờ trình về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh; tờ trình dự thảo nghị quyết giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến Kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh sẽ tổ chức vào ngày 31/3/2020.

Bên cạnh đó, Thành viên UBND tỉnh cũng đã thảo luận đối với các văn bản thuộc thẩm quyền UBND tỉnh như: Quyết định ban hành quy chế hỗ trợ chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và diện tích công trình sự nghiệp khác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu các sở tham mưu tiếp tục rà soát, phối hợp các sở, ngành có liên quan điều chỉnh hoàn chỉnh dự thảo trình Thành viên UBND tỉnh tại kỳ họp tới./.

Bùi Kiên