Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Hoạt động HĐND – UBND

Xem với cỡ chữAA

Đồng chí Lâm Minh Thành được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh

(16:18 | 21/05/2020)

Ngày 21/5, HĐND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp bất thường) để xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Tuyết Em và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giang Văn Phục điều hành buổi họp.

                 
                                Đồng chí Lâm Minh Thành (thứ hai từ phải sang) và đồng chí Trần Quốc Việt
                                                           (thứ hai từ trái sang) nhận hoa chúc mừng.

 

Sau khi nghe Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng thông qua tờ trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2020), đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu đồng chí Lâm Minh Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lâm Minh Thành, sinh năm 1972, quê quán huyện Phú Quốc, trình độ chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn Cử nhân Luật, chức vụ trước khi được bầu là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng thời, đại biểu HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đối với đồng chí Trần Quốc Việt do thay đổi công tác./.

Đỗ Quỳnh