Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Hoạt động HĐND – UBND

Xem với cỡ chữAA

Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 15-17/7

(10:40 | 26/05/2020)

Chiều ngày 25/5, HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị dự kiến thời gian và nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. Bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

                 
                                                                                Quang cảnh cuộc họp

 

Bên cạnh các nội dung theo quy định của pháp luật như xem xét các báo cáo như: Báo cáo kết qua Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV; tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan tư pháp; tình hình kinh tế - xã hội, đầu tư công, tài chính ngân sách; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, phòng, chống tội phạm và tình hình giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri… HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2020-2025; chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025; bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2020; quy định nội dung, mức chi thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông; quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung chi, mức chi hỗ trợ nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; quy định nội dung chi và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến; ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2020-2021; chủ trương một số dự án đầu tự; dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021; Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025; phê duyệt tổng số người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018), trong đơn vị sự nghiệp công lập và giao biên chế Hội có tính chất đặc thù năm 2020; Đề án nhập xã Hòn Thơm vào thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc...

Kỳ họp HĐND tỉnh dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 17/72020. Từ ngày 04 đến 12/6/2020, đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri thông báo nội dung của Kỳ họp và ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh./.

Đỗ Quỳnh