Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Hoạt động HĐND – UBND

Xem với cỡ chữAA

Chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh

(07:51 | 18/06/2020)

Trong 02 ngày 16 và 17/6, Thành viên UBND tỉnh đã tổ chức họp để thông qua các báo cáo và tờ trình các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng chủ trì cuộc họp, cùng tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giang Văn Phục.

                
                              Thành viên UBND tỉnh họp thông qua các báo cáo và tờ trình các sở, ngành
                                          tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Thành viên UBND tỉnh đã xem xét cho ý kiến đối với tờ trình ban hành chính sách về lĩnh vực nông nghiệp như hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2020-2025; chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; và quy định chế độ hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố dôi dư do nhập ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Ngoài các cơ chế, chính sách mới, Thành viên UBND tỉnh cũng đã thông qua các tờ trình về thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng công trình giao thông trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Kiên Giang; bổ sung danh mục dự án cần thu hồi; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh; ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2020-2021; phê duyệt tổng số người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018), trong đơn vị sự nghiệp công lập và giao biên chế Hội có tính chất đặc thù năm 2020; nhập ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông; dự toán ngân sách triển khai thực hiện kế hoạch giường cách ly và giường bệnh tại cơ sở y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; quy định nội dung, mức chi thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung chi, mức chi hỗ trợ nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; quy định nội dung chi và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến; Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025; tờ trình quyết định đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm tại xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỷ lệ 1/2000, quy mô 173,53 ha; quyết định đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch sinh thái và dân cư Rạch Tràm tại xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỷ lệ 1/2000, quy mô 173,53 ha.

Thành viên UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến đánh giá báo cáo về tình hình ước thực hiện tài chính ngân sách; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020 và báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2019.

Ngoài các nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, Thành viên UBND tỉnh cũng đã thảo luận đối với 02 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh: Quyết định về việc quy định việc quản lý và xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị và quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 25/6 tới, Thành viên UBND tỉnh sẽ tiếp tục họp để thông qua các văn bản trình HĐND tỉnh./.

Đỗ Quỳnh