Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Hoạt động HĐND – UBND

Xem với cỡ chữAA

Ông Nguyễn Đức Chín được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh

(17:32 | 16/07/2020)

Chiều ngày 16/7, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Lê Thị Minh Phụng- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh do nghỉ hưu theo quy định; miễn nhiệm chức Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh - nguyên Giám đốc Công an tỉnh do nghỉ hưu theo quy định.

Ông Nguyễn Đức Chín (bên trái) tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Được sự chấp thuận cao của Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh cũng tiến hành bầu đồng chí Nguyễn Đức Chín - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 55/57 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tán thành; bầu Đại tá Đỗ Triệu Phong - Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 57/57 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tán thành. 
Đồng chí Nguyễn Đức Chín, sinh 15/2/1970; dân tộc Kinh; quê quán An Minh (Kiên Giang). Ngày tham gia cách mạng 3/1/1990. Ngày vào Đảng 3/1/1997. Trình độ văn hóa 12/12; trình độ chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn thạc sĩ tài chính - ngân hàng. 
Đại tá Đỗ Triệu Phong, sinh ngày 26/3/1967; quê quán xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Tham gia cách mạng ngày 5/10/1984; ngày vào Đảng chính thức 12/1/1996. Trình độ văn hóa 12/12; trình độ chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn thạc sĩ an ninh nhân dân. 
Cũng chiều cùng ngày các đại biểu HĐND tỉnh chia 03 tổ thảo luận xung quanh các báo cáo và các tờ trình của UBND tỉnh; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh./.

Thiên Đăng