Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Hoạt động HĐND – UBND

Xem với cỡ chữAA

Phát biểu giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh

(16:58 | 17/07/2020)

Sáng ngày 17/7, tiếp tục ngày làm việc thứ hai của Kỳ họp 20 HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình đã phát biểu giải trình những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2020 và giải trình các kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh.
 

Giải trình những thắc mắc của đại biểu, tại Kỳ họp thứ XX.

 

Kính thưa các vị đại biểu !
Năm 2020, có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối của kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016-2020, là năm chuẩn bị cho kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025 và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngay từ những tháng đầu năm 2020, cùng với cả nước, Kiên Giang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn làm cho mức tăng sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực sụt giảm nghiêm trọng so với cùng kỳ. Song UBND tỉnh đã chủ động, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện “mục tiêu kép”, vừa tập trung chống dịch vừa lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ triển khai kịp thời nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, tình hình dịch bệnh trên cả nước được khống chế trong nửa cuối tháng 4/2020.  UBND tỉnh đã kịp thời triển khai các kịch bản, phương án, giải pháp chỉ đạo, điều hành bù đắp giảm súc kinh tế để đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế trong “điều kiện mới”, “trạng thái bình thường mới”...
Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 06 tháng đầu năm 2020, tiếp tục phát triển, kinh tế tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 3,03%, so với các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, tỉnh Kiên Giang đứng hàng thứ 03/13 tỉnh thành, chỉ sau Đồng Tháp và Trà Vinh. Cơ cấu nền kinh tế 06 tháng đầu năm 2020 tiếp tục phát triển ổn định theo đúng định hướng.
Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đến nay, dù đã cơ bản khống chế dịch bệnh nhưng nước ta vẫn chưa công bố hết dịch, trong khi đó diễn biến dịch bệnh ở các nước trên thế giới ngày càng phức tạp, một số quốc gia dù đã kiểm soát được nhưng lại tái phát. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm dự báo vẫn còn nhiều khó khăn… Kinh tế tuy có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng trở lại nhưng đang ở giai đoạn đầu, một số ngành, lĩnh vực ngoài tác động của dịch bệnh còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan khác, sẽ có bước tăng trưởng chậm và thấp hơn so với dự kiến. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy được giữ vững nhưng còn một số mặt cần được quan tâm giải quyết; công tác cải cách hành chính tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa đạt yêu cầu...
Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế là do công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành có mặt còn yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh trong tình hình có nhiều khó khăn, thách thức hiện nay.
Vấn đề mà chúng ta đang quan tâm, là làm sao thực hiện và phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020. Có thể nói, đây là thử thách lớn đối với tỉnh ta trong những tháng còn lại của năm 2020. Nhưng với sự nhất quán, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, theo tình hình thực tế UBND tỉnh sẽ chủ động điều hành linh hoạt theo kịch bản đã đề ra, quyết tâm phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020.
Để đạt được kết quả cao nhất, từ nay đến hết năm 2020 cần tập trung thực hiện đảm bảo các mục tiêu, như sau:
Khu vực 1: Phấn đấu giá trị tăng thêm khu vực này tăng hơn 2,69% để đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng của khu vực 1. Đối với ngành nông nghiệp: Đảm bảo năng suất, sản lượng vụ Hè Thu, Thu Đông đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phấn đấu sản lượng lúa cả năm trên 4,37 triệu tấn, tăng hơn 28,8 ngàn tấn so với kịch bản, trong đó tỷ lệ lúa chất lượng cao, đạt trên 80%. Đẩy nhanh quy mô tái đàn, khôi phục đàn heo, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng dịch, phấn đấu cả năm, đạt 195.000 con. Đối với ngành thuỷ sản: Triển khai thực hiện tốt các giải pháp khai thác thủy sản bền vững, phấn đấu cả năm khai thác gần 491,4 ngàn tấn, đạt 99,29% kế hoạch. Tập trung phát triển nuôi trồng thuỷ sản, phấn đấu cả năm, đạt 267 ngàn tấn. Trong đó tôm nuôi, đạt 85.175 tấn.
Khu vực 2: Phấn đấu giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng cả năm đạt trên 13,8 ngàn tỷ đồng, trong đó ngành công nghiệp, đạt trên 8,97 ngàn tỷ đồng;  ngành xây dựng, đạt trên 4,9 ngàn tỷ đồng.
Khu vực 3: Phấn đấu cả năm đóng góp trên 30,3 ngàn tỷ đồng giá trị tăng thêm. Kinh tế phục hồi và tăng trưởng trở lại nhưng chỉ đang ở giai đoạn đầu, sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, một số ngành, lĩnh vực ngoài tác động của dịch bệnh còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan khác cũng sẽ có bước tăng trưởng chậm và thấp hơn so với dự kiến. 
Từ các dự báo đã được UBND tỉnh, nêu tại Báo cáo 205/BC-UBND ngày 26/6/2020. Việc đạt mục tiêu tăng trưởng 7,23% theo kế hoạch đã đề ra đầu năm là thách thức rất lớn và không đảm bảo tính khả thi. Mức phấn đấu cao nhất có thể đạt được đến cuối năm 2020, là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 4,97%, thấp hơn 2,26% so với kế hoạch; khả năng hụt thu ngân sách khoảng 760 tỷ đồng so với  dự toán.
Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra từ nay cho đến cuối năm, là rất lớn trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến nhanh, khó lường; suy giảm tăng trưởng do những tác động tiêu cực từ dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu; dịch bệnh lây lan, kéo dài gây tổn thất trực tiếp lên các lĩnh vực như du lịch, vận tải và hoạt động xuất nhập khẩu, các nhóm ngành sản xuất và đầu tư cũng chịu tác động,... Để đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2020, phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Ngay từ lúc này, đòi hỏi từng thành viên UBND tỉnh và các ngành, địa phương có những hành động nhanh, mạnh mẽ hơn, cần tập trung cao độ và phải hết sức quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp đề ra.
Bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Báo cáo tại đầu Kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
1. Thực hiện hiệu quả các giải pháp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 “trong điều kiện mới” và tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch và hạn hán, xâm nhập mặn. Không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, kiểm soát tốt dịch Covid-19, không để lây lan trong cộng đồng.
2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu có tiềm năng; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu còn thấp.
Thứ nhất, tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định ngành nông nghiệp: (1) Bảo vệ và thu hoạch tốt vụ lúa Hè Thu, tăng cường công tác khuyến nông, chỉ đạo sản xuất vụ Thu Đông theo lịch thời vụ, tránh bão, lũ và chủ động trong phòng, chống dịch bệnh để hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp của cả năm. (2) Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm, đảm bảo sản lượng tôm đạt và vượt kế hoạch.  Mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản có giá trị, để đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng, bù đắp thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19. (3) Đẩy mạnh phát triển các đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là tái đàn heo theo hướng đảm bảo an toàn sinh học nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi, cân đối nguồn thực phẩm, phục vụ nhu cầu tiêu dùng... (4) Triển khai thực hiện các chính sách về nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp và liên kết hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp… ngay sau khi được HĐND tỉnh thông qua góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
Thứ hai, đẩy mạnh kích cầu nội địa, phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng trong tỉnh; bảo đảm cân đối cung - cầu một số mặt hàng thiết yếu, bình ổn giá thị trường và phục vụ xuất khẩu. Phát động có hiệu quả phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tìm kiếm thị trường mới, đối với các mặt hàng đang bị hủy hoặc giãn tiến độ giao hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Thứ ba, tiếp tục xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020, của các cấp, các ngành và địa phương. Quyết liệt hơn trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn xử lý vướng mắc cho các đơn vị; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm. Điều chuyển vốn xây dựng cơ bản, đặc biệt là nguồn vốn từ Trung ương, kiên quyết trong cắt giảm và xử lý trách nhiệm các đơn vị giải ngân thấp. Phấn đấu đến cuối năm thực hiện đạt các chỉ tiêu về giá trị khối lượng hoàn thành và giá trị giải ngân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của UBND tỉnh để bù đắp cho tăng trưởng kinh tế. Góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định đời sống cho người lao động, kích thích phát triển sản xuất kinh doanh… Chuẩn bị tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Thứ tư, đẩy mạnh du lịch nội địa, là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19, hiện nay tình hình dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp, kéo dài; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng đối với phòng, chống dịch là “ngăn chặn bên ngoài để phát triển bên trong”; do đó, trong thời điểm hiện nay việc đẩy mạnh phát triển du lịch nội địa là vô cùng quan trọng và cấp thiết, phải tận dụng tối đa các điều kiện thúc đẩy du lịch nội địa. Thu hút khách du lịch đến Kiên Giang nhiều hơn, phấn đấu chỉ tiêu khách nội địa đạt, vượt kịch bản đề ra. 
Thứ năm, tập trung thu ngân sách, theo hướng tăng thu các lĩnh vực còn dư địa để bù đắp khoản hụt thu do dịch bệnh Covid-19 gây ra, phấn đấu hoàn thành dự toán ở mức cao nhất. Quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, ưu tiên chi các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phòng chống dịch bệnh, đầu tư công; đồng thời rà soát cắt giảm các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, cấp bách. Tăng cường tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, triển khai thực hiện tốt các chính sách giảm, giãn, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất… 
3. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề văn hóa - xã hội nổi lên trong thời gian qua, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành sớm việc sắp xếp quy hoạch mạng lưới trường, lớp học theo hướng tăng quy mô, xây dựng trường chuẩn quốc gia, giảm dần các điểm trường nhỏ, lẻ, lớp ghép; ổn định đội ngũ giáo viên, khắc phục có hiệu quả tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; tập trung đầu tư bổ sung thêm trang thiết bị tối thiểu phục vụ công tác dạy và học theo hướng đạt chuẩn. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, mua sắm trang thiết bị y tế các công trình bệnh viện đa khoa, chuyên khoa. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các loại dịch vụ y tế chất lượng cao. Hoàn thành, di dời và đưa vào sử dụng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi. Khởi công Trung tâm Y tế huyện Giang Thành và U Minh Thượng. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy nhanh tiến độ, triển khai nhanh, kịp thời các chính sách hỗ trợ xã hội cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, thực hiện chi trả, hỗ trợ cho các đối tượng đúng quy định, công khai, minh bạch và có sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.
4. Giữ vững quốc phòng - an ninh, duy trì ổn định trật tự, an toàn xã hội. Triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ phòng chống tội phạm, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy ở Phú Quốc, Rạch Giá… Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan hoạt động “tín dụng đen”. Phòng, chống có hiệu quả tình trạng buôn lậu trên tuyến biên giới đường bộ, đường biển; ngăn chặn kịp thời các phát sinh về an ninh, trật tự trên biển. Về công tác quản lý ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái pháp luật: UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp theo khuyến cáo của Ủy ban Châu Âu, các quy định của Luật Thủy sản, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; kết quả 6 tháng đầu năm 2020, giảm 38 tàu và 458 ngư dân so với cùng kỳ năm 2019. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp quản lý ngăn chặn, tiến đến chấm dứt tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép như: Tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân và chủ tàu; xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm; triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các quy chế, kế hoạch phối hợp tuần tra chung trong hoạt động khai thác thủy sản trên biển giữa tỉnh Kiên Giang và các tỉnh bạn. Tiếp tục thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp kiềm chế tai nạn giao giao thông, phấn đấu tai nạn giao thông giảm trên cả 03 tiêu chí… Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai, nhất là tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật, xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp, nhằm mục đích phân lô tách thửa đất nông nghiệp diện tích nhỏ để chuyển quyền sử dụng đất không vì mục đích sử dụng đất nông nghiệp.
5. Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại đúng quy định. Kịp thời nắm tình hình, giải quyết có hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở, nhất là các vụ khiếu nại đông người, không để hình thành điểm nóng, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp.
6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính; trong đó, tập trung cải thiện và nâng cao các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục tạo điều kiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa tỉnh./.
Bùi Kiên

Bùi Kiên