Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Kinh tế - Chính trị

Kiên Giang: Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019

(16:54 | 11/01/2019)

Sáng ngày 11/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Lê Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


                                                                                       Quang cảnh hội nghị

 

Theo báo cáo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng đã tích cực lãnh đạo triển khai nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, trên một số lĩnh vực có chuyển biến tích cực. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường, tiềm lực quốc phòng được củng cố. Các cơ quan tư pháp tập trung thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả, chất lượng các hoạt động tố tụng được nâng lên, công tác thi hành án dân sự được tập trung giải quyết. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện đúng quy định. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm triển khai thực hiện khá nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, các hành vi tham nhũng phát hiện được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Năm 2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; về công tác quân sự quốc phòng địa phương; đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác an ninh, đảm bảo trật tự trên biển, ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tàu cá của ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, tranh chấp ngư trường trên biển… Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Quan tâm đến công tác bảo vệ người tố cáo tham nhũng; kịp thời biểu dương khen thưởng và nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu tổ chức, cơ quan, địa phương, đơn vị để xảy ra tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chức năng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiên Nghị quyết Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”./.

Quốc Tuấn