Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Kinh tế - Chính trị

Hội nhập quốc tế tạo động lực quan trọng cho phát triển bền vững của Việt Nam

(16:08 | 23/04/2019)

Sáng ngày 23/4, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế, với chủ đề “Tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững”. Tham dự tại điểm cầu Trung ương có các Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện các bộ, ngành, hiệp hội ngành nghề, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức quốc tế. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình, Lê Thị Minh Phụng và Thành viên Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh tham dự tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang.

 


                                           Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị (ngồi giữa) chủ trì tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang.

 

Nhận định khái quát các đặc điểm nổi bật về tiến trình hội nhập của nước ta thời gian qua, Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế đánh giá: Trong 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực biến chuyển nhanh, phức tạp, tác động sâu rộng đến công tác hội nhập quốc tế của nước ta. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, toàn cầu hóa, hợp tác và liên kết kinh tế đa tầng nấc tiếp tục được thúc đẩy, chủ nghĩa đa phương vẫn được các nước coi trọng, sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã phần nào tác động tích cực đối với tăng trưởng của kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, chính trị cường quyền tiếp tục diễn ra; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt, chủ nghĩa dân tộc và dân túy gia tăng, chủ nghĩa bảo hộ, chống toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh mạng, an ninh nguồn nước… đặt ra những thách thức mới đối với hội nhập quốc tế của nước ta. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục khẳng định vai trò động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế thế giới, song cũng là khu vực các nước lớn tranh giành ảnh hưởng. Các điểm nóng trong khu vực, trong đó có Biển Đông, diễn biến phức tạp. ASEAN tiếp tục triển khai nhiều biện pháp xây dựng cộng đồng, đồng thời đứng trước những thách thức từ nội bộ bất ổn của một số thành viên và sự khác biệt trong một số vấn đề. Những diễn biến trên đã tác động mạnh mẽ đến triển khai hội nhập quốc tế của nước ta tạo ra những thời cơ, thách thức đan xen.

Triển khai Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và định hướng chiến lược chủ động, tích cực hội nhập quốc tế mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, công tác hội nhập quốc tế của nước ta đã được triển khai toàn diện, hiệu quả, dựa trên 03 trụ cột: (1) Hội nhập về chính trị, an ninh, quốc phòng; (2) Hội nhập quốc tế về kinh tế; (3) Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo và trong nhiều lĩnh vực khác.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mục đích, yêu cầu hội nghị đặt ra:“Đây là hội nghị đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quốc tế, khu vực hiện nay có nhiều biến động, tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu kỹ, trao đổi, thảo luận thẳng thắn, cụ thể để tìm ra những hướng đi, phương pháp, cách làm mới hiệu quả hơn, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt cũng như trong trung và dài hạn…”.

Theo chương trình, đóng góp cho hội nghị có 20 bài tham luận, điển hình như: “Tăng cường công tác đối ngoại Đảng, góp phần triển khai hiệu quả hội nhập quốc tế sâu rộng” của lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương; “Chủ động, tích cực triển khai định hướng chiến lược hội nhập quốc tế trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội” của lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. Tham luận của các bộ, ngành, địa phương tập trung báo cáo, đánh giá cụ thể tình hình và kết quả đạt được của ngành, lĩnh vực, địa phương mình trong quá trình hội nhập quốc tế. Các tham luận không kém tính thời sự của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Vai trò của Công đoàn Việt Nam trong hội nhập quốc tế”, của Hội Nông dân Việt Nam về “Cơ hội và thách thức đối với nông dân Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Tham luận có giá trị thực tiễn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Da giày Việt Nam, Hiệp hội Thủy sản Việt Nam, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

 


                                                        Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang.

 

Đối với tỉnh Kiên Giang, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chủ động hội nhập quốc tế, trong đó hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm, đồng thời đẩy mạnh hội nhập trên các lĩnh vực khác, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW (khóa XII) và các chủ trương của Đảng về tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tỉnh ủy Kiên Giang quán triệt và nhận thức đầy đủ các quan điểm chỉ đạo đã nêu trong Nghị quyết số 06-NQ/TW, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ, doanh nghiệp và nhân dân để nâng lên nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường công tác đối ngoại, quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới, củng cố phát triển quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để huy động các nguồn lực trong và ngoài nước, kinh nghiệm quản lý, trình độ khoa học - công nghệ tiên tiến để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tiến trình hội nhập.

Hội nhập quốc tế là một chủ trương lớn, nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước và được cụ thể hóa phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của đất nước. Hội nhập quốc tế đã góp phần quan trọng vào thành tựu to lớn của hơn 30 năm Đổi mới và ngày càng mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế đến văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị xã hội, thu hút thêm nguồn lực bên ngoài cùng với nội lực trong nước tạo nên động lực phát triển quốc gia mạnh mẽ đạt nhiều thành tựu to lớn trong giai đoạn hiện tại và tương lai sau này./.

Tin, ảnh: Trung Nghĩa