Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Kinh tế - Chính trị

Nỗ lực tối đa khắc phục cảnh báo thẻ vàng của EC

(17:17 | 14/05/2019)

Sáng 14/5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Mai Anh Nhịn chủ trì Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tham dự hội nghị có: Thường trực và Thành viên Tổ Công tác liên ngành 689 tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Hải đoàn 28 và Chi cục Kiểm ngư Vùng 5.


                                                                          Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, khắc phục cảnh báo thẻ vàng của EU về chống khai thác IUU, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố ven biển, đảo, nhất là các địa phương trọng điểm có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, phải trực tiếp chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Kiên Giang khai thác thủy sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Mặc dù, các sở ngành và chính quyền địa phương đã nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động ngư dân cũng như xử lý nghiêm các chủ tàu, thuyền trưởng cố tình đưa tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, không cho hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước, nhưng đến nay vẫn còn tình trạng tàu cá, ngư dân Kiên Giang vi phạm vùng biển nước ngoài ngày càng nhiều và có chiều hướng diễn biến phức tạp, đặc biệt là vùng biển chồng lấn, giáp ranh với các nước Malaixia, Indonexia, Thái Lan và Campuchia.

Theo số liệu của các cơ quan chức năng cung cấp, năm 2018, Kiên Giang có 67 tàu, 664 ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, trong đó: Malaixia 33 tàu, 366 ngư dân; Indonexia 08 tàu, 100 ngư dân; Thái lan 04 tàu, 26 ngư dân; Campuchia 22 tàu, 172 ngư dân. Riêng 04 tháng đầu năm 2019, Kiên Giang có 22 tàu, 237 ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, trong đó: Malaixia 11 tàu, 121 ngư dân; Indonexia 09 tàu, 102 ngư dân; Campuchia 02 tàu, 14 ngư dân.

Tại hội nghị, các cơ quan chức năng nhận định tình hình sẽ còn diễn biến phức tạp, các nước sẽ mạnh tay hơn để kiểm soát và bắt giữ tàu nước ngoài vi phạm lãnh hải, trong đó không loại trừ có tàu cá của ngư dân Kiên Giang. Hơn nữa, Việt Nam đang phải đối mặt với cảnh báo thẻ vàng của EU về chống khai thác IUU, tinh thần chung là các cấp, các ngành và chính quyền địa phương các huyện, thành phố ven biển của tỉnh Kiên Giang phải khẩn trương, nghiêm túc triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách đã thảo luận kỹ tại hội nghị này; tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các giải pháp từ trước đến nay, nhằm đạt hiệu quả tích cực hơn trong việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt hẳn tình trạng tàu cá và ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

 


                                             Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn, việc EC cảnh báo thẻ vàng về chống khai thác IUU đối với Việt Nam vừa là một thách thức, khó khăn đối với nghề cá truyền thống của nước ta, nhưng lại vừa là cơ hội để chúng ta cải tổ, phát triển nghề cá theo hướng bền vững, tiến bộ. Qua đó, đòi hỏi các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Thủy sản 2017, trong đó đã bao hàm nhiều nội dung nhắm đến mục tiêu trên. Bên cạnh đó, để khắc phục có hiệu quả tình trạng khai thác IUU trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Mai Anh Nhịn chỉ đạo Thủ trưởng các sở ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ven biển tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp ngăn chặn khai thác IUU, đặc biệt là phối hợp tốt trong thực thi nhiệm vụ giữa các ngành hữu quan và chính quyền địa phương; đẩy mạnh hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo quy định; giám sát chặt chẽ phương tiện ra vào cửa sông, cửa biển; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, có chế tài thích đáng và không cho hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước nếu đã vi phạm; chú trọng tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tốt hơn; chuẩn bị các điều kiện, nội dung báo cáo Đoàn Thanh tra của Tổng vụ các vấn đề về biển và thủy sản của EC sang kiểm tra Việt Nam vào cuối tháng 5/2019.

Trung Nghĩa