Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Kinh tế - Chính trị

Ngành Kế hoạch và Đầu tư quán triệt theo phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”

(17:07 | 18/07/2019)

Ngày 18/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019, bàn biện pháp nhằm thực hiện tốt nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Tại điềm cầu Trung ương, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì hội nghị; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo. Tại Kiên Giang, thừa ủy quyền của Thường trực UBND tỉnh, ông Huỳnh Xuân Vũ - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì với sự hiện diện của các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở, các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh có liên quan.


                                                     Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang.

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp của Chính phủ, ngay từ đầu năm đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Bộ cũng đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-BKHĐT quán triệt toàn ngành bám sát phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” của Chính phủ, coi đây là trọng tâm để thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, nhất là các nhiệm vụ chủ yếu đã nêu trong 02 Nghị quyết trên.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận định:“Với nhiều nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tăng trưởng kinh tế đạt khá, tốc độ tăng GDP 6 tháng đạt 6,76%, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành, lĩnh vực đều có bước chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Có được kết quả như vậy là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của toàn hệ thống, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các lãnh đạo Chính phủ, sự ủng hộ, đồng hành của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó, ghi nhận sự đóng góp quan trọng của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê”.

Cùng với đó, báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại hội nghị đưa ra cái nhìn khái quát cho nửa đầu năm 2019, tình hình kinh tế thế giới có nhiều thay đổi, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, tăng trưởng kinh tế chậm, thương mại toàn cầu giảm, căng thẳng thương mại diễn biến nhanh và khó lường. Trong bối cảnh khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của nước ta duy trì đà tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. Đồng thời, báo cáo cũng đã chỉ ra một số kết quả chủ yếu, tập trung vào 10 nội dung: Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, hoàn thiện thể chế; chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch năm 2019 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp; quản lý vốn đầu tư phát triển năm 2019, triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); hợp tác phát triển, quản lý nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi và nguồn phi chính phủ nước ngoài; quản lý đấu thầu và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); công tác quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế; công tác thống kê và công tác khác; công tác xây dựng Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Với trọng trách của mình là cơ quan tham mưu tổng hợp, chiến lược quan trọng của Đảng và Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch, là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành thắng lợi Kế hoạch 5 năm 2016-2020; bám sát Chương trình hành động nhiệm kỳ 2016-2021, trong 6 tháng cuối năm, Bộ sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa với phương châm đoàn kết, nhất trí, phát huy sức mạnh, ý chí toàn ngành để tiếp tục đổi mới cả tư duy và cách làm, quyết liệt hành động; tiếp thu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo sâu sắc của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại hội nghị này nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019./.

Tin, ảnh: Trung Nghĩa