Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị giao ban trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với Văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy

(13:25 | 13/07/2020)

Ngày 10/7, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với Văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Kiên Giang do đồng chí Nguyễn Văn Hiền - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì.

Quang cảnh hội nghị.

 

Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo kết quả tham mưu, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy.
Theo đó, 06 tháng đầu năm Văn phòng Trung ương Đảng, các văn phòng tỉnh ủy đã bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đã tham mưu có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW; phối hợp với các cơ quan ban hành kế hoạch tổ chức đại hội các cấp và một số văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các cấp. Cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở theo kế hoạch. Đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025... 
06 tháng cuối năm 2020, Văn phòng Trung ương Đảng, các Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác tổ chức làm việc của Bộ Chính trị cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; kế hoạch của Văn phòng Trung ương Đảng và các Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Nhìn chung, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sớm đề ra các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp; các đơn vị trực thuộc chủ động, bám sát nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu nhiệm vụ được giao; cán bộ, công chức, người lao động văn phòng các cấp ủy đã phát huy truyền thống, nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Huỳnh Kết