Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Kinh tế - Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Tốc độ tăng trưởng GDP 06 tháng đầu năm 2020, đạt 1,81%

(12:37 | 16/07/2020)

Sáng ngày 16/7, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Tại điểm cầu Chính phủ, do ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Tại điểm cầu Kiên Giang, do ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng ông Đỗ Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan tham dự.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân phúc, phát biểu khai mạc Hội nghị (chụp qua màn hình tivi).

 

Nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, đến nay nước ta cơ bản thực hiện thành công nhiệm vụ kép, vừa kiểm soát dịch thành công và phục hồi nền kinh tế ở mức hợp lý, trạng thái bình thường mới dần được thiết lập trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội. 
Tốc độ tăng trưởng GDP 06 tháng đầu năm, đạt 1,81% là điều đáng ghi nhận trong bối cảnh nền kinh tế nhiều nước trên thế giới và khu vực tăng trưởng âm, rơi vào tình trạng suy thoái, do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh đầu tư công là một trong những giải pháp ưu tiên, quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc phân tích, làm rõ các nguyên nhân, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cá nhân để rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp hiệu quả, phù hợp là rất cần thiết. Đây là mục đích chủ yếu của Hội nghị ngày hôm nay. 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu những khó khăn của nước ta hiệu nay, như: Nhân dân còn khó khăn về thu nhập, tiền lương của công nhân còn thấp, do đó, trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương là rất lớn. Lĩnh vực đầu tư công là một trong những cứu cánh để cho đất nước phát triển; Hội nghị hôm nay, nhằm nhắc nhỡ, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương chủ động hơn trong việc giải ngân vốn đầu tư công. Qua đó, cùng nhau thảo luận, tìm giải pháp và hành đồng quyết liệt để giải ngân vốn đầu tư công một cách có hiệu quả.
Tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN kế hoạch năm 2020, được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019 là 470.600 tỷ đồng, chia ra vốn trong nước: 410.600 tỷ đồng, vốn nước ngoài: 60.000 tỷ đồng, trong đó: Tỷ lệ vốn đầu tư của các bộ, cơ quan Trung ương chiếm 22,9% và vốn đầu tư của các địa phương chiếm 77,1% tổng số.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước giải ngân 06 tháng đầu năm là 159.397,188 tỷ đồng, đạt 33,9% kế hoạch (cùng kỳ đạt 28,56% kế hoạch Quốc hội giao); trong đó: Vốn trong nước là 145.270,055 tỷ đồng (đạt 37,55% kế hoạch), vốn nước ngoài là 7.061,952 tỷ đồng (đạt 12,52% kế hoạch), vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 7.065,181 tỷ đồng (đạt 25,85% kế hoạch).
Nhìn chung, thực trạng giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 06 tháng năm 2020 cơ bản tương tự như các năm trước. Tỷ lệ giải ngân những tháng đầu năm thấp, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng những tháng cuối năm có xu hướng tăng mạnh. 
Thúc đẩy và giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 là mục tiêu lớn, quan trọng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, liên tục với nhiều giải pháp quyết liệt. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ, góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 06 tháng cuối năm 2020. Từ đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương một số nhiệm vụ, như sau:
 Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện nghiêm và có hiệu quả trong phối hợp, theo dõi thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020. Chỉ đạo chủ đầu tư, đẩy mạnh tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả trong quá trình thực hiện; phân công lãnh đạo, chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án. Đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, xem đây là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2020. Các lĩnh vực khác tiếp tục ổn định và phát triển./.

Thiên Đăng