Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn hóa – Xã hội

Toàn quốc: Biểu dương 55.463 mô hình, điển hình tiến tiến

(17:02 | 09/01/2019)

Sáng ngày 09/01, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tồng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Tại điểm cầu Trung ương, chủ trì Hội nghị gồm có: Ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và ông Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bội Nội vụ. Tại điểm cầu Kiên Giang, do ông Mai Anh Nhịn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Quyết định số 1317/QĐ-UBND, ngày 16/6/2017), Tổ thư ký giúp việc (Quyết định số 1318/QĐ-UBND, ngày 06/6/2018) và sở, ngành liên quan đến dự.


                                                   Quang cảnh tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh

 

Năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tiếp tục được các ngành, các cấp nghiên cứu, tham mưu, xây dựng. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong công tác thi đua, khen thưởng; các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) được các ngành, các cấp quan tâm tổ chức. Tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp cả nước, làm nổi bật ý nghĩa, giá trị lịch sử của các phong trào thi đua yêu nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động mang lại kết quả cao, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được sự đồng thuận cao và tạo điều kiện, nguồn lực để triển khai thực hiện. Xuất hiện các mô hình tiên tiến như: “Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”, “Môi trường xanh - Quầy hàng sạch - Cử chỉ đẹp” của tỉnh Nam Định; “Sản xuất chè, cam, dưa lưới theo tiêu chuẩn VietGap” của tỉnh Nghệ An; “Vườn kiểu mẫu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” của Hà Tĩnh,… và cùng với nhiều mô hình nổi bật khác. Đây thật sự là điểm sáng ở nông thôn, thu hút sự quan tâm của đông đảo cá nhân, tập thể. Tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, thúc đẩy các địa phương tham gia thi đua, phát triển về mọi mặt.

Về phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, tạo sức cạnh tranh, phục vụ tốt cho người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Tháng 11 năm 2018, cả nước có 121.248 doanh nghiệp thành lập mới, với vốn đăng ký là 1.234.372 tỷ đồng, tăng 4,5% về số lượng doanh nghiệp, tăng 9,1% về số vốn đăng ký so với cùng ký năm 2017; đối với phong trào “Cả nước chung tay về người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm nâng cao nhận thức về giảm nghèo, khơi dậy ý thức tự lực vươn lên để thoát nghèo. Hỗ trợ hiệu quả cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội, phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ nghèo cao. Đến nay, tỷ lệ nghèo của cả nước bình quân giảm 1,5%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn, ven biển, đảo, xã biên giới, vùng dân tộc thiểu số giảm bình quan hơn 3%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước, năm 2016 là 8,23%, đến cuối năm 2018 ước giảm còn 5,5%.

Ngoài những mô hình thi đua nêu trên, cả nước còn nhiều mô hình tiên tiến về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng của các bộ, ngành và địa phương về phát động thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua ái quốc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao” của Văn phòng Chính phủ; “Phong trào thi đua Quyết thắng” của Bộ Quốc phòng; “Tiếp tục nâng cao hiệu quả công việc và xây dựng văn minh công sở” của Đài Truyền hình Việt Nam,… với nhiều hình thức đa dạng, phong phú… Về công tác khen thưởng: Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước đã khen thưởng cho 55.463 trường hợp, trong đó: Khen niên hạn cho lực lượng vũ trang 29.481 trường hợp, khen thành tích kháng chiến cho 8.351 trường hợp, khen cống hiến 2.161 trường hợp, khen công tác đối ngoại cho 150 trường hợp, khen thưởng cho lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội 15.320 trường hợp. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đã có nhiều đổi mới, chủ động trong việc tổ chức chỉ đạo, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong năm.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng được thực hiện tốt, tạo sự chuyển biến tích cực từ Trung ương đến địa phương. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được quan tâm. Ứng dụng công nghệ thông được tập trung, triển khai đồng bộ trong tất cả các bộ, ngành và địa phương, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trong thời kỳ công nghệ 4.0 như hiện nay.

Tuy nhiên, bện cạnh những mặt đạt được, vẫn còn một số hạn chế, như sau: Một số phong trào chưa được triển khai thường xuyên, tiêu chí chưa cụ thể. Công tác kiểm tra, giám sát chưa được chú trọng. Công tác tuyên truyền thi đua, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên, chủ yếu tập trung trong các đợt cao điểm, không tạo được sự sôi nổi trong cả nước. Tổ chức bộ máy thi đua, khen thưởng ở địa phương chưa ổn định. Đội ngũ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng luôn có sự thay đổi, làm ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp trong công tác.

Qua kết quả đạt được năm 2018, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau: Tham mưu, xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách về thi đua, khen thưởng; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chuẩn bị tốt tổ chức Đại hội Thi đua - Khen thưởng, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng.

 


          Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (ảnh chụp qua màn hình).

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao sự nổ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, đẩy mạnh sự phát triển kinh tế, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực được thể hiện rõ nét qua các phong trào thi đua, khen thưởng. Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục tuyên truyền đường lối của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên; đề nghị các bộ, ngành và địa phương cần phát động phong trào thi đua, đặc biệt “nước rút”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X, Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; xây dựng chương trình hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hoàn thiện chính sách pháp luật thi đua, khen thưởng, nâng cao năng suất, năng lực, hiệu lực, hiểu quả quản lý nhà nước; đề nghị Bộ Nội vụ thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau: Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Thi đua - Khen thưởng, bảo đảm chất lượng và lưu ý những vấn đề thực tiễn đặt ra để khắc phục những bất cập, tồn tại hiện nay. Tham mưu, sơ kết đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34/CT-BCT ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đề xuất những giải pháp đổi mới mạnh mẽ, những phong trào thi đua thiết thực trong thời kỳ công nghệ 4.0, phù hợp với tình hình hội nhập của đất nước. Trong đó, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương phát động. Đồng thời, các bộ, ngành và địa phương phát động phong trào tại đơn vị mình phụ trách.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tiêu chí, tiêu chuẩn khen thưởng cho các đối tượng, nhất là công nhân, nông dân, người lao động. Cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch; tập trung xây dựng dự thảo nghị định, quy định về việc quản lý xét tặng danh hiệu giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp trình Chính phủ ban hành; Bộ Nội vụ cần chủ động, phối hợp với cơ quan liên quan, chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời có các giải pháp để bảo đảm hoạt động trong vinh danh danh hiệu và trao giải thưởng chặt chẽ, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực; tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền những tấm gương cá nhân, tập thể tiêu biểu trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, là các nhân tố mới, mô hình mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng tạo động lực phát triển nhằm phát huy tính lan tỏa, sâu rộng; tập trung chỉ đạo công tác nâng cao chất lượng khen thưởng, nghiên cứu đổi mới mô hình, các cụm thi đua phù hợp và cân bằng tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. Bảo đảm việc xét khen thưởng có tính cạnh tranh, thành tích thực chất. Các bộ, ngành và địa phương khi trình khen thưởng cần làm đúng quy định của pháp luật về đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành phải xem xét kỹ lưỡng trước khi trình Chính phủ, cần lấy ý kiến rộng rãi trên truyền thông đối với một số đối tượng đúng theo quy định; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiểu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng phải có phẩm chất, đạo đức, năng lực thực tiễn, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thông qua Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các bộ, ngành và địa phương trong công tác phát động phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng để phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới./.

Thiên Đăng