Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn hóa – Xã hội

Ngày 01/4 tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(15:57 | 22/02/2019)

Sáng ngày 22/02, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh tổ chức họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện/thành phố trong tỉnh để nghe báo cáo công tác triển khai thực hiện kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.


                          Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo tại cuộc họp.

 

Tổng điều tra dân số và nhà ở được tiến hành 10 năm/lần, năm 2019 là lần thứ 5 thực hiện cuộc tổng điều tra nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, các chỉ tiêu quốc gia và một số chỉ tiêu phát triển bền vững.

Nội dung thu thập trong Tổng điểu tra dân số và nhà ở năm 2019 bao gồm: Thông tin thống kê về nhân khẩu học, tình trạng di cư, trình độ học vấn, kế hoạch hóa gia đình, thông tin thống kê về nhà ở và điều kiện sống của hộ dân cư; thông tin thống kê được lồng ghép nhằm đáp ứng yêu cầu biên soạn một số chỉ tiêu thống kê phản ánh những vấn đề mới nổi hoặc quan trọng trong lĩnh vực dân số.

Đến nay, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh đã triển khai công tác phân chia địa bàn, vẽ sơ đồ nền và lập bảng kê địa bàn tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 theo đúng Phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Kết quả thực hiện giai đoạn 1, cơ bản đã hoàn thành các bước chuẩn bị theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên có sự sai khác nhất định sau khi lập bảng kê tại các địa bàn trên toàn tỉnh về tổng số địa bàn điều tra và số nhân khẩu thực tế thường trú so với dân số trung trình năm 2018. Nguyên nhân dẫn đến việc bỏ sót hộ, sót khẩu, theo nhận định của Ban Chỉ đạo tỉnh là do: Một số Ban Chỉ đạo huyện chưa thực sự quan tâm chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác lập bảng kê địa bàn. Sự phối hợp giữa các Ban Chỉ đạo huyện và Ban Chỉ đạo xã tổ chức chưa tốt, từ khâu tập huấn lập bảng kê đến việc giám sát kiểm tra lập bảng kê tại địa bàn dẫn đến điều tra viên (cán bộ lập bảng kê) có nơi chưa làm hết trách nhiệm, bỏ sót hộ (ngôi nhà) có người ở, bỏ sót hoặc không lập các hộ nhà trọ (phòng trọ), một số con đường ở các khu đô thị mới thành lập bị bỏ sót, vẫn có nơi còn tình trạng ngồi một chỗ sao chép từ các tài liệu có sẵn ở ấp/khu phố mà không đi trực tiếp xuống địa bàn để lập bảng kê…. Trước thực trạng trên, Ban Chỉ đạo tỉnh đã có công văn yêu cầu rà soát số hộ, số nhân khẩu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Trưởng Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức họp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra của địa phương mình để chỉ đạo, quán triệt Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn để tiến hành rà soát lại công tác lập bảng kê bổ sung những hộ, nhân khẩu bị bỏ sót trong quá trình lập bảng kê và báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh. Từ đó, như báo cáo tại cuộc họp, một số địa phương có sai khác lớn về số liệu đã tiến hành rà soát lại và có cập nhật số liệu bổ sung tăng, nhưng nhìn tổng thể thì nguyên nhân chính (theo các địa phương) là do có nhiều trường hợp hộ, nhân khẩu đi làm ăn xa nên không thuộc diện điều tra.

 


                      Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Lê Thị Minh Phụng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

 

Do tính chất đặc biệt quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân và nhà ở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Lê Thị Minh Phụng nhấn mạnh yêu cầu về tính chính xác của số liệu điều tra, do vậy cuộc Tổng điều tra phải tiến hành thận trọng và đảm bảo chất lượng để giúp các nhà quản lý có thông tin đầy đủ, chính xác nhằm đánh giá chuẩn xác kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội và hoạch định chiến lược, đề ra các kế hoạch, chính sách, chỉ tiêu sát hợp thực tế, đảm bảm tính khoa học trong từng giai đoạn 10 năm. Qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng chỉ đạo: Hướng tới, Ban Chỉ đạo các cấp Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bám sát Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2, các địa phương tiếp tục chỉ đạo rà soát việc lập bổ sung bảng kê đối với trường hợp còn bỏ sót để có số liệu chính xác trước khi tiến hành điều tra thực tế hộ - kết quả phải là con số thật. Theo đó, công tác tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên phải tiến hành thận trọng, lựa chọn người có năng lực ngõ hầu hoàn thành tốt nhiệm vụ; công tác tập huấn phải đảm bảo chất lượng, đòi hỏi tham gia tập huấn đầy đủ, đạt mức độ thành thạo về chuyên môn theo như yêu cầu; khắc phục những tồn tại, hạn chế ở giai đoạn 1. Cơ quan Thường trực, Cục Thống kê tỉnh sớm phân bổ kinh phí kịp thời, phân phát tài liệu tuyên truyền cho các địa phương; Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm đường truyền viễn thông phục vụ điều tra, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng triển khai tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa Tổng điều tra để mọi người dân ý thức được nghĩa vụ của mình và cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một cuộc điều tra có quy mô lớn và phức tạp. Thành công của cuộc Tổng điều tra có sự tham gia đóng góp của tất cả mọi người dân và của các ngành, các cấp. Chính vì vậy công tác tuyên truyền về Tổng điều tra có ý nghĩa rất quan trọng, với mục đích để tất cả người dân ở địa phương đều hiểu được chủ trương, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra, biết được nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác phục vụ công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành công tốt đẹp./.

 

Trung Nghĩa