Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn hóa – Xã hội

Chất lượng hoạt động của Cụm thi đua số 2 năm 2018 được nâng lên

(16:42 | 25/02/2019)

Ngày 22/02/2019, tại Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Châu Thành, Cụm thi đua số 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và bình chọn suy tôn đơn vị dẫn đầu.


                                Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2018 Cụm thi đua số 2.

 

Thực hiện Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia cụm, khối thi đua thuộc tỉnh của UBND tỉnh kiên Giang; Quy chế hoạt động của Cụm thi đua số 2, ngày 22/02/2019, tại UBND huyện Châu Thành, Cụm thi đua số 2 gồm: Huyện Châu Thành (Cụm trưởng), Hòn Đất (Cụm phó), Giồng Riềng, Tân Hiệp và thành phố Rạch Giá đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và bình chọn suy tôn đơn vị dẫn đầu.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Hà Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh, Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng (TĐKT); lãnh đạo UBND, lãnh đạo Văn phòng, Phòng Nội vụ và cán bộ phụ trách công tác TĐKT của 5 huyện, thành phố trong Cụm thi đua.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Cụm thi đua năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2019. Theo đó, năm 2018, thực hiện giao ước thi đua đã ký kết theo 3 nội dung UBND tỉnh đã quy định, các thành viên trong Cụm thi đua đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm tổ chức phong trào thi đua và đạt kết quả tích cực trên cả 3 nội dung, nổi bật là:

Về Nội dung 1, thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, mặc dù năm 2018 tình hình chung có nhiều khó khăn, thách thức nhất là diễn biến bất lợi của biến đổi khí hậu, cùng với những biến động của giá cả vật tư, nguyên vật liệu đầu vào, nhưng các đơn vị trong Cụm đã cố gắng, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân địa phương đã đề ra và giao ước thi đua đã ký kết, nổi bật: Tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 địa phương là 963,182 tỷ đồng, đạt 115,5% kế hoạch, có 5/5 đơn vị thu đạt và vượt chỉ tiêu giao, một số đơn vị thu vượt cao như huyện Châu Thành vượt 26%, huyện Tân Hiệp vượt 20,02%... Tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn 5/5 đơn vị đạt từ 77% trở lên, huyện Châu Thành đạt 101,01%; có thêm 13 trường học đạt chuẩn quốc gia, tăng 5 trường so kế hoạch; các đơn vị trong Cụm đều giảm tỷ lệ trẻ em bỏ học bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn theo kế hoạch; giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; toàn Cụm giải quyết việc làm cho 15.715 lượt người lao động, đạt 107% kế hoạch; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, có thêm 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 1 xã so kế hoạch; vận động được 13,73 tỷ đồng Quỹ vì người nghèo, đạt 147,6% kế hoạch; tỷ lệ ấp đạt chuẩn văn hoá có 4/5 huyện, thành phố đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch; tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế có 4/5 huyện, thành phố đạt trên 85%; về công tác quốc phòng - an ninh và an toàn giao thông các huyện trong Cụm có nhiều cố gắng trong việc kéo giảm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội so với năm 2017; công tác quốc phòng các huyện trong Cụm thi đua thực hiện đạt kế hoạch giao.

Nội dung 2, thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị với 4 tiêu chí, các đơn vị trong Cụm thi đua đều có tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, hạn chế cơ sở yếu kém; các tổ chức chính trị - xã hội tại 5 đơn vị trong Cụm đều đạt từ loại tốt trở lên.

Nội dung 3, thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, các đơn vị trong Cụm thực hiện khá tốt, có 3/5 đơn vị có mức điểm trên 80/100 điểm chuẩn. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Cụm thi đua khá chặt chẽ, chất lượng hoạt động của Cụm thi đua số 2 được nâng lên rõ rệt, đã tổ chức hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm về công tác TĐKT với đơn vị cụm bạn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế nổi lên đó là: Một số chỉ tiêu giao ước thi đua chưa đạt kế hoạch đề ra, nhất là giảm tai nạn giao thông; việc trao đổi thông tin về tình hình hoạt động công tác TĐKT một vài đơn vị thực hiện chưa kịp thời.

Qua chấm điểm xếp hạng thi đua năm 2018, Cụm thi đua số 2 đã suy tôn bình chọn đơn vị dẫn đầu là huyện Châu Thành với số điểm đạt 932,16/1000 điểm chuẩn, đơn vị đạt hạng nhì là thành phố Rạch Giá đạt 931,06/1000 điểm chuẩn, cũng tại Hội nghị này Cụm thi đua số 2 đã bầu chọn đơn vị huyện Hòn Đất làm Cụm trưởng và thành phố Rạch Giá làm Cụm phó Cụm thi đua số 2 năm 2019, đồng thời Cụm thi đua số 2 cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2019./.

Hà Chiến