Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn hóa – Xã hội

Toàn dân tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(17:22 | 14/03/2019)

Chiều 13/3, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo công tác chuẩn bị và sẵn sàng thu thập thông tin Tổng điều tra bắt đầu từ ngày 01/4/2019 đến ngày 25/4/2019. Tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang, bà Lê Thị Minh Phụng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì.


                                    Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.

 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4/2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV năm 2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II năm 2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý IV năm 2020.

Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, lực lượng tham gia Tổng điều tra gồm khoảng 9.300 giám sát viên các cấp, khoảng 110.000 điều tra viên thống kê và tổ trưởng điều tra (không bao gồm người tham gia lập bảng kê hộ). Công tác lập Bảng kê hộ đã hoàn thành vào ngày 20/01/2019. Tổng số có 217.586 địa bàn điều tra (trong đó 196.717 địa bàn điều tra thường và 20.869 địa bàn đặc thù) với 26,2 triệu hộ dân cư và trên 94 triệu người (không bao gồm những người đang làm việc trong ngành Công an, Quân đội, người làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài và thân nhân đi cùng) được lập bảng kê. Trong đó, nữ chiếm 50,4%; Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về tổng số hộ và số người được lập bảng kê, tương ứng là 2,5 triệu hộ và 8,9 triệu người; Thành phố Hà Nội có 2,2 triệu hộ và 7,9 triệu người. Tổng số hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trên internet là 68.990 hộ, chiếm 0,26%. Trong đó, số lượng hộ đăng ký nhiều nhất là tại 3 thành phố: Hà Nội (13.228 hộ), Đà Nẵng (7.002 hộ) và Thành phố Hồ Chí Minh (27.501 hộ).

Đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ đạo các tỉnh/thành phố và Ban Chỉ đạo của 03 Bộ thực hiện Tổng điều tra theo kế hoạch riêng là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo thống nhất báo cáo kết quả công tác chuẩn bị và các góp ý của đại biểu nhằm sẵn sàng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ từ ngày 01/4/2019 và trong suốt thời gian điều tra. Song, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt mục đích, yêu cầu, quy mô của Tổng điều tra, phát huy các sáng kiến trong truyền thông; vận động toàn thể nhân dân tham gia Tổng điều tra, bảo đảm an toàn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, với tinh thần không chủ quan, thực hiện tốt phương châm: “Nhanh gọn, an toàn tuyệt đối, chính xác và hiệu quả”; lưu ý bối cảnh kinh tế - xã hội đã thay đổi, công nghệ thông tin được ứng dụng trong tất cả các khâu điều tra vì thế Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Thống kê lên phương án bảo đảm đường truyền ổn định, an toàn dữ liệu để cuộc Tổng điều tra có được số liệu chính xác và nhanh chóng.

Sáng 01/4/2019, cả nước sẽ đồng loạt tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

Trung Nghĩa