Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn hóa – Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019

(10:36 | 27/05/2019)

Sáng ngày 27/5, ông Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng ông Lâm Hoàng Sa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến (15 điểm cầu huyện, thành phố) về triển khai Kế hoạch năm 2019 “Năm dân vận chính quyền”. Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Lãnh đạo và Trưởng phòng có liên quan của Văn phòng UBND tỉnh cùng tham dự.


                                                     Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh.

 

Năm 2018, Ban Cán sự Đàng ủy UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” sâu sát, cụ thể, phù hợp với tình hình của tỉnh. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi công vụ. Thường xuyên củng cố Ban Chỉ đạo, phân công thành viên theo dõi, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền. Tập trung chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy các lĩnh vực tiếp tục phát triển, tạo chuyển biến tiến bộ trên nhiều lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tăng cao. Từ đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng.

Các nội dung được chỉ đạo triển khai tại Hội nghị, với sự mong nuốn tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến rõ nét, chất lượng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là những người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong các mối quan hệ với người dân. Trọng tâm, là đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ khiếu nại phức tạp, đông người, kéo dài, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bức phá, hiệu quả” và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Qua báo cáo tại Hội nghị, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đời sống của nhân dân ngày càng được ổn định và nâng lên. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 84% so với dân số, hộ nghèo giảm đáng kể (năm 2017 giảm còn 6,2%). Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm và thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ. Đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, hỗ trợ nước sinh hoạt, công trình cung cấp điện lưới quốc gia, đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc; bên cạnh đó, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, cán bộ, công chức, viên chức xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, đến nay: Trong khối chính quyền có 1.680/7.108 mô hình, điển hình của toàn tỉnh.

Sau Hội nghị, các cấp ủy và chính quyền tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến đến tổ chức, doanh nghiệp và người dân nắm vững các kiến thức cơ bản về các thủ tục hành chính, thực hiện việc bảo vệ môi trường, an sinh xã hội. Góp phần nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi có năng suất cao, chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng vươn xa./.

Thiên Đăng