Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn hóa – Xã hội

Công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(09:03 | 12/07/2019)

Ngày 11/7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung ương, thông qua hội nghị trực tuyến toàn quốc, công bố kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Quỹ Dân số của Liên Hợp Quốc và các đơn vị tham gia cuộc Tổng điều tra lần này. Tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì, có mặt các sở, ban ngành là Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.


                                                     Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang.

 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành từ ngày 01/4/2019 đến ngày 25/5/2019, là cuộc Tổng điều tra dân số lần thứ 5 tại Việt Nam, mục đích nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phục vụ đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020. Thông tin từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, đánh giá về quá trình thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, khẳng định cuộc tổng điều tra đã diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn và thành công tốt đẹp. Kết quả của tổng điều tra là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học, tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng mục tiêu để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống thống kê quốc gia, phục vụ nhu cầu thông tin của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, cả ở Trung ương và địa phương trong đánh giá tình hình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các chiến lược, chính sách phát triển kinh tế-xã hội nói chung, đặc biệt là vấn đề dân số và nhà ở. Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần này cũng có ý nghĩa phục vụ dữ liệu cho các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Kết quả sơ bộ Tổng diều tra dân số và nhà ở năm 2019 được chọn công bố đúng vào Ngày Dân số thế giới 11/7 thực sự rất có ý nghĩa, những công việc tiếp theo là hoàn chỉnh các bảng điều tra và báo cáo phân tích để hoàn thành toàn diện và sẽ công bố kết quả chính thức vào Ngày Dân số Việt Nam 20/12.

Thông cáo báo chí của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chỉ ra các con số: Tổng dân số của Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 96.208.984 người, trong đó dân số nam là 47.881.061 người (chiếm 49.8%) và dân số nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%). Toàn quốc có 82.085.729 người dân tộc Kinh, chiếm 85,3% và 14.123.255 người dân tộc khác, chiếm 14,7% tổng dân số của cả nước. Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia và Philippines). So với năm 2009, vị trí xếp hạng về quy mô dân số của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á không thay đổi và giảm hai bậc so với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sau 10 năm, kể từ năm 2009 đến nay, quy mô sân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm giai đoạn 2009-2019 là 1,14%, giảm nhẹ so với giai đoạn 10 năm trước (1,18%/năm). Tỷ số giới tính là 99,1 nam/100 nữ, trong đó khu vực thành thị là 96,5 nam/100 nữ, khu vực nông thôn là 100,5 nam/100 nữ.

Cả nước có 26.870.079 hộ dân cư, tăng 4,4 triệu hộ so với thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2009. Tỷ lệ tăng số hộ bình quân là 1,8%/năm trong giai đoạn 2009-2019, là giai đoạn có tỷ lệ tăng quy mô hộ thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Hầu hết hộ dân cư ở Việt Nam đang sống trong các ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố (93,1%). Tỷ lệ này ở khu vực thành thị đạt 98,2%, so với khu vực nông thôn là 90,3%. Trong vòng 20 mươi năm qua, kể từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999, tỷ lệ hộ sống trong nhà ở kiên cố và bán kiên cố đã tăng mạnh từ 63,2% năm 1999, lên 84,2% năm 2009 và đạt 93,1% vào năm 2019. Trong tổng số 26,9 triệu hộ dân cư, vẫn còn 4.899 hộ không có nhà ở; trung bình cứ 10.000 hộ dân cư thì có khoảng 1,8 hộ không có nhà ở. Tình trạng hộ không có nhà ở đang dần được cải thiện trong hai thập kỷ qua. Kết quả Tổng điều tra 2019 cũng cho thấy Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực. Năm 2019, mật độ dân số của Việt nam là 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 2009, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương có mật độ dân số cao nhất cả nước, tương ứng là 2.398 người/km2 và 4.363 người/km2.

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy, trải qua 10 năm, quy mô dân số nước ta tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn 10 năm trước. Trình độ dân trí được cải thiện, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết tăng mạnh; hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông đều được đến trường. Việt Nam đã rất thành công trong nỗ lực tăng cường bình đẳng giới, bao gồm cả trong lĩnh vực giáo dục. Điều kiện nhà ở của các hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở khu vực thành thị. Hầu hết các hộ dân cư đều có nhà ở và chủ yếu sống trong các loại nhà kiên cố và bán kiên cố.

Kết quả thể hiện ở số liệu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy nỗ lực và hiệu quả của nhiều chính sách trong thời gian qua đã được thực hiện tốt. Thành quả này có được là nhờ những chủ trương, đường lối, chính sách và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chính phủ trong nhiều năm qua; nhờ sự tin tưởng và những nỗ lực không ngừng của mỗi người dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./.

Trung Nghĩa