Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn hóa – Xã hội

Sơ kết giao ước thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ

(15:26 | 06/08/2019)

Sáng ngày 06/8, tỉnh Kiên Giang đăng cai tổ chức Hội nghị về sơ kết giao ước thi đua 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2019, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ.


                                                                      Quang cảnh Hội nghị.

 

Chủ trì Hội nghị, gồm có: Bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Trần Hồng Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Cụm Trưởng Cụm thi đua Tây Nam bộ; ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Cụm Phó Cụm thứ Nhất - Cụm thi đua Tây Nam bộ; ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Cụm Phó thứ Hai - Cụm thi đua Tây Nam bộ. Thành phần tham dự, gồm: Lãnh đạo các tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ông Đỗ Thanh Bình nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu đến dự Hội nghị. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, các tỉnh trong Cụm thu đua Tây Nam bộ đã tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng năm 2019. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh, kiện toàn, xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nam bộ đạt được những kết quả tích cực… Từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, hướng đến mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019, tạo sự bức phá và hiệu quả cho việc thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020). Thay mặt Thường trực Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, chúc mừng thành tích của các tỉnh trong Cụm đã đạt được trong 06 tháng năm 2019.

06 tháng đầu năm 2019, tuy còn nhiều khó khăn, song các tỉnh trong Cụm thi đua đã thể hiện sự quyết liệt ngay từ đầu năm và đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã thực hiện đạt trên 50% kế hoạch đề ra. Trong đó, thu ngân sách 49.724,18 tỷ đồng, bình quân đạt 63,43% kế hoạch năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 8,493 tỷ USD, tăng 51,2% so với cùng kỳ, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ và có hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục đều có bước phát triển mang lại hiệu quả thiết thực về vật chất, tinh thần, đời sống Nhân dân các tỉnh ngày càng được nâng lên.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP trong 06 tháng đầu năm các tỉnh trong Cụm, tăng bình quân 8,2%. Trong đó, một số tỉnh tăng trưởng cao, như: Trà Vinh 17%, Long An 9,89%, Bến Tre 8,37%, Bạc Liêu 8,25%; thu ngân sách: Hậu Giang 83,41%, Long An 68,6%, Bến Tre 6,94%, Sóc Trăng 67,6%, An Giang 65,6%, Trà Vinh 60,9%, Cà Mau 60,4%, Đồng Tháp 60,1%; kim ngạch xuất khẩu: Vĩnh Long 57,20%, Đồng Tháp 53,80%, Hậu Giang 50,86%, Bến Tre 50,80%.

Kiên Giang, trong 06 tháng đầu năm, công tác xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch - thương mại được lãnh đạo tỉnh chú trọng. Lượng khách du lịch đến Kiên Giang tiếp tục tăng cao, với 4,29 triệu lượt khách, đạt 51,79% kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ. Riêng Phú Quốc, đón 2,26 triệu lượt khách, đạt 52,7% kế hoạch, tăng 35,9% so với cùng kỳ. Trong đó, có 392.000 lượt khách quốc tế, đạt 67,6% kế hoạch, tăng 35,5% so cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các tỉnh trong Cụm thực hiện tốt công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp tiêu biểu, cổ vũ các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Tạo được sự đồng tình, hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Tăng cường cường sự đoàn kết, hợp tác học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, tạo sức mạnh cho phát triển liên kết vùng trong thời gian tới.

Thời gian tới, tiếp tục tổ chức và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đề ra các biện pháp đổi mới tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành công tác thi đua, khen thưởng. Có giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thi đua, khen thưởng. Làm tốt công tác nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, gương “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực. Kịp thời, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh và thực hiện tốt chế độ kiểm tra, giám sát về công tác thi đua, khen thưởng.

Cơ bản, các đại biểu tham dự thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ đã trình bày tại Hội nghị.

 


           Bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng
                  Trung ương, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao những nổ lực, thành tích của các tỉnh trong Cụm Tây Nam bộ đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2019. Đánh giá cao các mô hình, điển hình tiên tiến, những sáng kiến mang lại lợi ích cho xã hội. Bên cạnh đó, yêu cầu các tỉnh trong Cụm Tây Nam bộ tiếp tục phát huy vai trò, sức mạnh lãnh đạo của tỉnh và Nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, bám vào những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phong trào thi đua cao điểm về các chỉ tiêu được giao; tham mưu ban hành kế hoạch thi đua mô hình tiên tiến về nông thôn mới, kế hoạch thi đua thực hiện văn hóa công sở nêu cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức; lãnh đạo các tỉnh Tây Nam bộ tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính; tiếp tục triển khai công tác khen thưởng thành tích kháng chiến đối với những hồ sơ phù hợp. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng hằng năm phải theo thẩm quyền và tập trung khen thưởng trực tiếp cho những đối tượng lao động sản xuất (tăng số lượng). Quan tâm đến gương điển hình, mô hình hay và tăng cường khen đột xuất cho các hộ nông dân đạt thành tích tốt trong quá trình tăng gia sản xuất; củng cố, kiện toàn, phân công cán bộ chuyên trách, chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng.

Ông Trần Hồng Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Cụm Trưởng Cụm thi đua Tây Nam bộ, thay mặt các tỉnh trong Cụm Tây Nam bộ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đề nghị lãnh đạo, các phòng, ban chuyên môn có liên quan của các tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra./.

Thiên Đăng