Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Văn hóa – Xã hội

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”

(17:35 | 06/08/2019)

Sáng ngày 06/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2018-2019; triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Đến dự có Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các đối tác quốc tế; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang, dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Minh Giang - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố; các Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc.


                                                      Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang.

 

Thời gian qua, được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố, ngành Giáo dục và Đào tạo, với tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp, đã từng bước tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, mang lại hiệu quả tích cực được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

Theo báo cáo, năm học 2018-2019, ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản, cụ thể: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Đổi mới giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; tăng cường công tác giáo dục thể chất và giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đó, có 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra: Tập trung hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; tăng cường công tác khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo.

 


     Bà Nguyễn Thị Minh Giang - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (thứ ba, từ phải sang)) chủ trì tại điểm cầu Kiên Giang.

 

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chú trọng hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những “nút thắt” trong hoạt động đổi mới giáo dục, tạo hành lang pháp lý để các địa phương, các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện; toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chủ trương “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp được nâng lên và chuẩn hóa.

Biểu dương những kết quả mà ngành Giáo dục và Đào tạo đã đạt được trong năm học vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nhiều việc làm của ngành đã mang lại niềm tin cho xã hội và phụ huynh. Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề cập đến những tồn tại, hạn chế của ngành, chỉ đạo một số giải pháp lớn, trong đó địa phương phải rà soát lại quy hoạch mạng lưới trường lớp, bố trí đủ quỹ đất để xây dựng hệ thống trường học, nhất là hệ thống các trường mầm non, phổ thông. Đẩy mạnh sắp xếp các trường sư phạm, tập trung vào các trường sư phạm trọng điểm, hệ thống trường sư phạm phải đào tạo ra các Nhà giáo dục thực sự, không phải là các “thợ dạy”; các trường khác có lộ trình làm vệ tinh trong bồi dưỡng giáo viên cho địa phương. Rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học để đảm bảo chất lượng và các điều kiện cho phát triển; yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ đóng cửa một số cơ sở giáo dục đại học kém chất lượng kéo dài; kiểm tra và dừng đào tạo các ngành đào tạo kém chất lượng. Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên theo hướng khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ hiện nay, có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới. Đặc biệt, như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã phát biểu trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu vấn đề phải tạo chuyển biến căn bản trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, hướng vào cái thiện, cái tốt, đề cao vai trò trung tâm của nhà trường gắn kết với gia đình và xã trong việc giáo dục thế hệ trẻ.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, kiểm định nâng cao chất lượng đại học đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh phát triển kinh tế số; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, thực hiện tự chủ đại học, đề cao vai trò hội đồng trường; nghiên cứu cơ chế thí điểm trường mầm non, phổ thông có điều kiện thực hiện tự chủ chi thường xuyên; quan tâm đến giáo dục miền núi, nhà nước đảm bảo cơ sở vật chất kiên cố hóa, giáo viên và chính sách cho giáo viên; phát huy vai trò của hội khuyến học các cấp trong xây dựng xã hội học tập suốt đời, thực hiện tốt việc khuyến học - khuyến tài; khẳng định ngành Giáo dục và Đào tạo phải có sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa để đóng góp vào sự phát triển bền vững, đột phá của đất nước./.

Trung Nghĩa