Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tham mưu, giúp việc UBND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Đoàn công tác Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đi trao đổi và học tập kinh nghiệm mô hình Trung tâm Hành chính công tại tỉnh Đồng Tháp

(10:00 | 04/06/2018)

Sáng ngày 01 tháng 6 năm 2018, Đoàn công tác gồm cán bộ, công chức Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh cùng Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, do đồng chí Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, đi tham quan, trao đổi và học tập kinh nghiệm mô hình Trung tâm Hành chính công tại tỉnh Đồng Tháp.


                                                            Cuộc họp với Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp

 

Nhiệm vụ chuyến công tác của đoàn là khảo sát thực tế, nắm bắt nội dung công việc, cách làm hay, hiệu quả của một số tỉnh, thành bạn để tham mưu UBND tỉnh thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh vào cuối tháng 6 năm 2018; đáp ứng nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương tại Trung tâm Hành chính công, tiếp nhận và trả kết quả theo quy định; giải quyết dứt điểm tình trạng đi lại tốn kém chi phí và thời gian chờ đợi rất bức xúc, phiền hà trong nhân dân.

Thực hiện theo tinh thần Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về tổ chức Trung tâm Hành chính công và quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, trong tình hình hiện nay, việc thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh là đúng lúc, kịp thời. Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, ngày 11/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 626/UBND-KSTT về việc cụ thể hóa Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; nội dung chỉ đạo:

- Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh “Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công là đơn vị đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh”.

- Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của các cơ quan chuyên môn thuộc thẩm quyền cùng cấp.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông, chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh về: Xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh. Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh. Công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và ban hành Quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ trục hành chính cấp tỉnh, huyện, xã.

Thời gian thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trên trước ngày Nghị định số 61/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 6 năm 2018.

 


                                                   Tìm hiểu hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp

 

Để bảo đảm hoàn thành các nội dung công việc, nhiệm vụ được giao kịp thời gian, Văn phòng UBND tỉnh và các Sở sẽ tập trung đi học tập mô hình một số tỉnh để hoàn thiện Đề án theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Qua một buổi làm việc trao đổi với Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, Đoàn công tác của tỉnh đã tiếp thu rất nhiều kinh nghiệm về mô hình Trung tâm Hành chính công mà tỉnh Đồng Tháp đã triển khai đi vào hoạt động kể từ tháng 10 năm 2016; mô hình mở rộng các hình thức tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính một cửa thông qua: Trung tâm Hành chính công - Trực tuyến qua mạng (bằng cách scan hồ sơ và đăng ký nộp qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh) - Dịch vụ bưu chính công ích gọi tới Tổng đài “dịch vụ” để yêu cầu dịch vụ, nhân viên bưu điện đến tận nhà để hướng dẫn và nhận hồ sơ. Ngoài ra Đoàn công tác cũng được tìm hiểu thêm về công tác tổ chức bộ máy nhân sự, có mặt trên các lĩnh vực xử lý hồ sơ hành chính; hoạt động, sinh hoạt của Trung tâm và cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu làm việc, phục vụ Trung tâm Hành chính công tại tỉnh./.

Tô Dân - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh