Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tham mưu, giúp việc UBND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang: Tập huấn phần mềm chỉ đạo, điều hành

(13:55 | 24/08/2018)

Sáng ngày 24/8, ông Huỳnh Vĩnh Lạc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chủ trì buổi tập huấn và hướng dẫn sử dụng phần mềm theo dõi chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự tại buổi tập huấn sáng nay, gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng các đơn vị có kết nối phần mềm, chuyên viên nghiên cứu, Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Ban Tiếp công dân và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.


                                                                      Quang cảnh buổi tập huấn.

 

 

Phần mềm theo dõi chỉ đạo, điều hành chạy trên nền Web, không phải cài đặt tại máy của người sử dụng, có thể sử dụng trên tất cả các loại thiết bị, như: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, các loại máy tính bảng, các dòng điện thoại thông minh. Các chức năng chính của Phần mềm theo dõi chỉ đạo, điều hành gồm: Quản lý, theo dõi các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

                         
                                         Sơ đồ Quy trình thực hiện việc chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh,
                                                              Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

 

Phần mềm giúp thống kê tình hình thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh đã ban hành bằng văn bản, hoặc các ý kiến kết luận tại các hội nghị. Từ đó, giúp các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ được giao, cũng như báo cáo kịp thời quá trình thực hiện và kết quả công việc được giao. Đồng thời, cũng giúp cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện công việc đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã; nắm được con số cụ thể của từng nhiệm vụ được giao, ở mỗi giai đoạn đã xử lý, đang xử lý và chưa xử lý.

Nhiệm vụ trọng tâm của buổi tập huấn lần này, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức khi thực hiện nhiệm vụ được giao và ứng dụng với công nghệ 4.0 trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay./.

Thiên Đăng