Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tham mưu, giúp việc UBND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị tập huấn: Quản trị Hệ thống phần mềm Quản lý Văn bản và Hồ sơ công việc

(10:51 | 09/11/2018)

Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng Hệ thống phần mềm Quản lý Văn bản và Hồ sơ công việc liên thông 04 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện và xã) được kết nối đến 622 cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, khi hoàn thành kết nối trục liên thông Chính phủ sẽ phối hợp cùng Văn phòng Tỉnh ủy kết nối với các cơ quan khối Đảng trên địa bàn tỉnh.


           Ông Huỳnh Vĩnh Lạc - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Sáng ngày 09/11, Trung tâm Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn quản trị Hệ thống phần mềm Quản lý Văn bản và Hồ sơ công việc (QLVB&HSCV) và phần mềm Theo dõi chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, do ông Huỳnh Vĩnh Lạc - Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì. Thành phần tham dự tập huấn gồm: Công chức, viên chức phụ trách Hệ thống phần mềm tại các sở, ban, ngành và huyện, thành phố thuộc tỉnh Kiên Giang. Thời gian tập huấn dự kiến 01 ngày. Do Trung tâm Tin học - Công báo phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ điện toán Sài Gòn (CINOTEC) thực hiện triển khai.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, ông Huỳnh Vĩnh Lạc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, chú trọng. Việc xây dựng mô hình điện tử kết nối chính quyền với chính quyền được thực hiện thông qua phần mềm QLVB&HSCV nhằm đảm bảo việc kết nối liên thông văn bản được duy trì và ổn định. Yêu cầu các công chức, viên chức phụ trách kỹ thuật tin học tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phải là đầu mối, nắm vững các quy trình tác nghiệp trên phần mềm để khắc phục lỗi khi có sự cố xảy ra. Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Trung tâm Tin học - Công báo tích cực phối hợp, hỗ trợ đảm bảo các đơn vị cơ bản nắm vững việc quản trị hệ thống phần mềm một cách chủ động, sớm hoàn thành các nhiệm vụ liên thông văn bản hành chính 04 cấp, theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Về nội dung chính quyền điện tử, tỉnh Kiên Giang được chia thành 02 nhiệm vụ: Một là, nhiệm vụ “chính quyền với người dân và doanh nghiệp”. Đây là nhiệm vụ do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai, thể hiện thông qua phần mềm Một cửa điện tử và sắp tới đây là việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Hai là, nhiệm vụ “chính quyền với chính quyền”. Đây là nhiệm vụ do Văn phòng UBND tỉnh chủ trì triển khai, thể hiện thông qua phần mềm QLVB&HSCV.

Như chúng ta đã biết, phần mềm QLVB&HSCV được đưa vào áp dụng từ năm 2005 theo Đề án 112 của Chính phủ, đến nay đã hơn 10 năm thực hiện. Tuy nhiên, trong suốt quá trình hoạt động, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu xử lý công việc, nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế của phần mềm, tuy đã được nâng cấp, phát triển một vài tính năng nhỏ vào năm 2010. Theo mục tiêu của Kế hoạch số 13/KH-UBND của UBND tỉnh, cơ bản hoàn thành kịp thời nhiệm vụ, triển khai liên thông văn bản về đến cấp xã. Phần mềm được xây dựng trên quy trình chuẩn, theo Hướng dẫn số 822/HD-CVTLTNN, ngày 26/8/2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng. Ngoài ra, trong quá trình tập huấn, triển khai vận hành, Trung tâm đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị tham gia sử dụng phần mềm để hoàn chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế tại cơ quan, đơn vị./.

Thiên Đăng