Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tham mưu, giúp việc UBND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Văn phòng UBND tỉnh: Tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật

(17:20 | 09/04/2019)

Sáng ngày 09/4, ông Tô Văn Dân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật và công tác cải cách hành chính năm 2019. Thành phần tham dự gồm: Toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) đang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh (Văn phòng).


                                                                       Quang cảnh Hội nghị

 

 

Hội nghị hôm nay, Lãnh đạo Văn phòng phổ biến đến toàn thể CCVCNLĐ biết về những thông tin cần thiết, có liên quan đến nhiệm vụ được giao và nhằm nắm vững các thông tin, đáp ứng yêu cầu tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo UBND tỉnh đối với đội ngũ chuyên viên. Bên cạnh đó, góp phần nâng tầm sự hiểu biết đến toàn thể CCVCNLĐ về những nhiệm vụ, quyền lợi có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ.

 


        Ông Mai Ngọc Hiền - Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo, phổ biến Thông tư số 02/2019/TT-BNV.

 

 

Tại Hội nghị, ông Mai Ngọc Hiền - Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo, trình bày một số nội dung quan trọng trong Thông tư số 01/2019/TT-BNV, ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ về Quy định, quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức, cụ thể như sau: Tất cả văn bản đi, đến của cơ quan, tổ chức phải được đăng ký vào Hệ thống. Số của văn bản đi, đến là duy nhất trong hệ thống quản lý văn bản của cơ quan, tổ chức. Xác nhận văn bản đi, đến được gửi đến đúng địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có chức năng và thẩm quyền giải quyết. Bảo đảm văn bản được chuyển đi, đến trọn vẹn, an toàn trong môi trường mạng. Giải quyết văn bản kịp thời, đúng thời gian quy định…

Nội dung tiếp theo, do ông Tô Văn Dân - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phổ biến về các văn bản có liên quan đến CCCVCNLĐ, đặc biệt là các kế hoạch triển khai việc thực hiện nhiệm vụ, như: Kế hoạch số 202/KH-VP, ngày 08/3/2019 về rà soát mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2019, nhằm quy định tính tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy định, phù hợp với nhiệm vụ và thực tế ở cơ quan, đơn vị; Kế hoạch số 166/K-VP, ngày 27/02/2019, của Văn phòng UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh năm 2019: Đề ra mục tiêu, tiếp tục triển khai chính quyền điện tử và kết nối trục liên thông văn bản quốc gia; tích hợp, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong phần mềm; nâng cấp, bổ sung phần mềm, trang thiết bị nhằm phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính quyền điện tử trong tình hình hiện nay tại Văn phòng…

Qua một buổi làm việc tích cực, nghiêm túc, lực lượng CCVCNLĐ tại Văn phòng tiếp thu các nội dung các văn bản đã được phổ biến và tiếp tục nghiên cứu, trao đổi thông tin để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Thiên Đăng