Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Tham mưu, giúp việc UBND tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Công bố quyết định bổ nhiệm công chức

(15:02 | 10/04/2017)

 Ngày 03/3, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức họp công bố quyết định bổ nhiệm công chức thuộc phòng Tổng hợp và Phòng Hành chính – Tổ chức.

 Đồng chí Võ Văn Tự, Phó Trưởng phòng Tổng hợp được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp; đồng chí Bùi Trung Kiên, chuyên viên Phòng Tổng hợp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổng hợp; đồng chí Khưu Thanh Thế Anh, chuyên viên Phòng Hành chính – Tổ chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức.

Hiện nay, Phòng Tổng hợp Văn phòng UBND tỉnh có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 01 chuyên viên. Phòng Hành chính – Tổ chức có 01 Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng phòng và 08 chuyên viên./.
Đỗ Quyên