Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Đảng, Chính quyền, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Học tập Chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(17:23 | 14/12/2018)

Chiều ngày 14/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức và chuyển tiếp Hội nghị (trực tuyến toàn quốc) về Chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thành phần tham dự của Kiên Giang gồm: Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) và người lao động, tại 06 điểm cầu cấp tỉnh, 15 điểm cầu cấp huyện. Tại điểm cầu của Văn phòng UBND tỉnh có khoảng 80 đồng chí là cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động cùng tham dự.


          Cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động học tập Chuyên đề năm 2019, tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh.

 

Thông qua hệ thống trực tuyến, tại điểm cầu Trung ương do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo Chuyên đề năm 2019, nội dung báo cáo tại Hội nghị tập trung vào tôn trọng, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Bác luôn mong muốn đất nước giành thắng lợi để cho Nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Đối với Bác, Nhân dân là gốc, Nhân dân chính là lực lượng sinh thành ra Đảng, đùm bọc, che chở cho Đảng để xây dựng và phát triển đất nước giàu, mạnh. Chuyên đề này, nhằm đề cao sức mạnh tập trung vào Nhân dân; cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động được Nhân dân giao cho sứ mệnh chăm lo đời sống, phát triển đất nước. Vì vậy, lực lượng được Nhân dân giao cho sứ mệnh, phải hiểu dân, tạo lòng tin, nói và làm cho dân hiểu thì việc gì cũng xong…

Việc học tập Chuyên đề này, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương đề ra./.

Thiên Đăng