Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Đảng, Chính quyền, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh: Phấn đấu đạt 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

(14:58 | 01/02/2019)

Chiều ngày 31/01, đồng chí Huỳnh Vĩnh Lạc - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Các đồng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh cùng tham dự.


                                             Các cá nhân đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

 

Năm 2018, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo có hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu đề xuất giúp UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 đạt yêu cầu. Có 21/22 chỉ tiêu được Hội đồng nhân dân tỉnh giao đạt và vượt kế hoạch, 01 chỉ tiêu gần đạt. Các chi bộ thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, tổ chức họp đúng thời gian quy định. Công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện sinh hoạt chuyên đề được quan tâm thực hiện. Đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) đoàn kết thống nhất và nêu cao tinh thần trách nhiệm, an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên, CCVC được Ban Chấp hành và đồng chí Bí thư Đảng ủy quan tâm và ngày càng được nâng lên…

Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đề ra chỉ tiêu: Các chi bộ, đơn vị trực thuộc phối hợp lãnh đạo đảng viên, CCVC và người lao động hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Có 98% đảng viên, 96% quần chúng trong Đảng bộ được tiếp thu chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% cá nhân đăng ký làm theo chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 theo kế hoạch. Phấn đấu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên sinh hoạt lệ 95% trở lên. Phấn đấu kết nạp mới 02 đảng viên trở lên…

Dịp này, 01 chi bộ và 15 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 40 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2918 và các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018./.

Thiên Đăng