Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Đảng, Chính quyền, Đoàn thể

Đoàn thanh tra Sở Nội vụ làm việc với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

(17:22 | 27/03/2019)

Sáng ngày 25/3/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Tô Văn Dân - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo của Phòng Hành chính - Tổ chức và hai đơn vị trực thuộc đã tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra Sở Nội vụ, do đồng chí Vũ Hoàng Sang, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn.

                       
                                                   Thành viên Đoàn thanh tra Sở Nội vụ đang làm việc tại Văn phòng.UBND tỉnh.

 

Theo đó, đồng chí Vũ Hoàng Sang thay mặt Đoàn thanh tra công bố Quyết định số 898/QĐ-SNV ngày 12/3/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng, số lượng cấp phó các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; công tác quản lý, sử dụng biên chế; việc từ chức, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang.

Đồng chí cũng phát biểu ý kiến về yêu cầu, mục đích, nội dung trong quá trình làm việc của Đoàn thanh tra tại Văn phòng UBND tỉnh, nhằm chấp hành tốt theo quy định của các cấp về công tác quản lý hồ sơ, thực hiện tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo trong thời gian qua và cũng mong cơ quan tạo điều kiện tốt cho Đoàn trong thời gian làm nhiện vụ.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Tô Văn Dân tiếp thu thống nhất nội dung thanh tra của Đoàn triển khai, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức và quản lý hồ sơ công chức, viên chức tại Văn phòng UBND tỉnh. Kịp thời tiếp thu các hướng dẫn, chấn chỉnh, bổ sung những điểm còn thiếu sót, chưa phù hợp với quy trình thực hiện về công tác tổ chức cán bộ. Từng bước nâng cao nghiệp vụ công tác tổ chức trong thời gian tới theo đúng quy định, và về phía cơ quan cũng tạo mọi điều kiện cho Đoàn trong quá trình làm việc để đạt kết quả tốt nhất.

Theo kế hoạch Đoàn thông báo, thời gian làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh dự kiến trên 10 ngày làm việc./.

Tô Dân - Phó Chánh VP.UBND tỉnh