Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Đảng, Chính quyền, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh: Triền khai phong trào “Chống rác thải nhựa”

(13:48 | 16/10/2019)

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 22/KH-CĐ, ngày 19/9/2019 triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” năm 2019-2020.

                      
                                             Văn phòng UBND tỉnh sử dụng bình thủy tinh đựng nước trong các cuộc họp.

 

Theo Kế hoạch số 47/KH-UBND, ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh thực hiện chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Kế hoạch số 233/KH-BTV, ngày 22/4/2019 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” năm 2019-2020; Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh triền khai phong trào “Chống rác thải nhựa” nhằm góp phần ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường do sản phẩm từ nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy gây ra, nâng cao nhận thức thay đổi hành vi, thói quen sử dụng đồ dùng hàng ngày của cá nhân, tập thể đóng góp vào việc bảo vệ môi trường. Khuyến khích cá nhân tập thể đề xuất những giải pháp hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế ở gia đình, cơ quan, địa phương, cộng đồng.

Thời gian triển khai Kế hoạch trong 02 năm:

- Năm 2019: Công đoàn sẽ vận động tất cả nữ đoàn viên Công đoàn thực hiện.

- Năm 2020: Công đoàn sẽ vận động 100% đoàn viên Công đoàn thực hiện.

Các nội dung triển khai thực hiện gồm:

- Tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường. Tích cực tham gia các hoạt động thu gom, phân loại các sản phẩm đã qua sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy, chuyển đến khu vực thu gom, xử lý rác (cả khi ở cơ quan, gia đình, địa phương nơi cư trú).

- Khuyến khích đoàn viên, người lao động sử dụng sản phẩm thay thế những sản phẩm dùng một lần trong đời sống, sinh hoạt. Duy trì và nhân rộng các mô hình như: Công sở xanh, gia đình hạn chế sử dụng túi nilon, tham gia cùng cộng đồng làm xanh đường làng, ngõ phố… đồng thời tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”

- Tại cơ quan, đơn vị hạn chế sử dụng túi nilong, các sản phẩm nhựa dùng một lần như: Ống hút, chai nước, hộp xốp, hộp nhựa… chuyển qua sử dụng bình nước bằng thủy tinh, ly thủy tinh, ly sứ khi hội họp, tiếp khách… Ưu tiên phối hợp, sử dụng các sản phẩm của các nhà cung cấp dịch vụ cam kết sản xuất, chế biến thân thiện với môi trường trong các hoạt động./.

Minh Ngọc