Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Đảng, Chính quyền, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Áp dụng phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015

(16:56 | 30/10/2019)

Chiều ngày 30/10, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tổ chức buổi triển khai việc chuyển đổi, xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia. Thành phần tham dự, gồm: Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt, toàn thể công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh.

              
                                                 Quang cảnh buổi triển khai phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015.

 

Việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 2001:2008 đang áp dụng tại 55 cơ quan hành chính của tỉnh chyển sang phiên bản CVN ISO 2001:2015 đạt chất lượng. Phù hợp mô hình khung HTQLCT, hiệu quả áp dụng cao.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh hướng dẫn việc xây dựng, cập nhật phiên bản mới (ISO 9001:2015); giải đáp các thắc mắc trong quá trình triển khai; theo bà Lan Anh chia sẻ: Trong quá trình luân chuyển hồ sơ phải căn cứ vào hồ sơ thì mới có kết quả thực tế của hồ sơ đó; phải dựa vào hồ sơ thực mới có đánh giá thực cho hồ sơ đó. Tuy nhiên, hiện nay còn nhiều cơ quan, nhiều tỉnh vẫn chưa làm hoàn thiện các mục nội dung cụ thể hồ sơ.

Từ đó, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đánh giá khách quan việc thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị. Phấn đấu đạt 100% cơ quan, đơn vị công bố HTQCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đúng với thời gian quy định trong thời gian tới./.

Thiên Đăng