Cổng thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang

Đảng, Chính quyền, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Tiến tới kỳ họp HĐND tỉnh, “Kỳ họp không giấy”

(10:12 | 29/11/2019)

Sáng ngày 29/11, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tổ chức buổi tập huấn về tạo tài khoản lãnh đạo, ủy viên và đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Văn phòng UBND tỉnh trên Hệ thống VNPT e-Cabinet, áp dụng cho “Kỳ họp không giấy” của HĐND tỉnh. Thành phần tham dự, gồm: Ông Tô Văn Dân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng, cùng toàn thể công chức, viên chức tại Văn phòng UBND tỉnh, đặc biệt là chuyên viên có liên quan đến kỳ họp HĐND tỉnh.

              
                                                 Quang cảnh buổi tập huấn phần mềm Hệ thống VNPT e-Cabinet.

 

Đại diện VNPT Kiên Giang cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống VNPT e-Cabinet. Mục đích của buổi tập huấn này, giúp cho các chuyên viên nắm vững những thao tác trên phần mềm và hướng dẫn lại cho Thường trực UBND tỉnh khi tham gia kỳ họp HĐND sắp tới.

Nội dung của phần mềm Hệ thống VNPT e-Cabinet, giúp đại biểu tham dự kỳ họp HĐND tỉnh nắm được những thông tin quan trọng của chương trình kỳ họp như về: Lãnh đạo chủ trì, số lượng đại biểu tham dự, vắng mặt, thời gian, địa điểm,… và đặc biệt là đại biểu tham dự kỳ họp không cần phải đem văn bản giấy. Về phía chủ tọa kỳ họp, giúp nắm được thàm phần tham dự, vắng mặt, các ý kiến đóng góp, biểu quyết và kết luận của chủ tọa kỳ họp./.

Thiên Đăng